fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. double z(double x, double y, double &z0){
 6. z0=-1; //<-- место для ввода слагаемых функции f(x, y) не под корнем чётной степени.
 7. return (2-x*x-y*y)<0? z0:sqrt(2-x*x-y*y)+z0;//<-- место для ввода функции z=f(x, y).
 8. }
 9. long double dl(double x, double y, double z){
 10. return sqrt(x*x+y*y+z*z);//Длина вектора.
 11. }
 12. double ras(double xi, double xj, double yi, double yj){
 13. double zii, zjj, zij, zji, v1x=0, v1y=0, v1z=0, v2x=0, v2y=0, v2z=0, z0=0;
 14. zii=z(xi, yi, z0); //Найдём координату z каждой вершины треугольников.
 15. zjj=z(xj, yj, z0);
 16. zij=z(xi, yj, z0);
 17. zji=z(xj, yi, z0);
 18. if(z(xi, yi, z0)!=z0||z(xi, yj, z0)!=z0||z(xj, yi, z0)!=z0){//Используем функцию z(), потому что z0 может оказаться переменной.
 19. v1x=(yj-yi)*(zji-zii); //Вычислим векторное произведение векторов.
 20. v1y=(zij-zii)*(xj-xi);
 21. v1z=(yi-yj)*(xj-xi);
 22. }
 23. if(z(xj, yj, z0)!=z0||z(xi, yj, z0)!=z0||z(xj, yi, z0)!=z0){
 24. v2x=(yi-yj)*(zji-zjj);
 25. v2y=(zij-zjj)*(xi-xj);
 26. v2z=(yj-yi)*(xi-xj);
 27. }
 28. return (dl(v1x, v1y, v1z)+dl(v2x, v2y, v2z))/2;//Найдём площадь треугольников.
 29. }
 30.  
 31. int main(){
 32. double xi, xj, yi, yj, s=0, h, z0=0;
 33. int a, b, c, d;
 34. cin >> a >> b >> c >> d >> h;
 35. xi = a;
 36. while(xi<=(b-h)){
 37. yi=c;
 38. xj=xi+h;
 39. while(yi<=(d-h)){
 40. yj=yi+h;
 41. s+=ras(xi, xj, yi, yj);
 42. yi=yj;
 43. }
 44. xi=xj;
 45. }
 46. cout<<s;
 47. return 0;
 48. }
Success #stdin #stdout 2.47s 3476KB
stdin
-2 2 -2 2 0.0005
stdout
12.5835