fork download
 1. suma=0
 2. for n in range(2,101):
 3. d=2
 4. while d*d<=n:
 5. if n % d==0:
 6. break
 7. if n % d!=0:
 8. d=d+1
 9. else:
 10. suma=suma+1
 11. print('liczb pierwszych w przedziale od 2 do 100 jest łącznie', suma)
Success #stdin #stdout 0.03s 9620KB
stdin
Standard input is empty
stdout
liczb pierwszych w przedziale od 2 do 100 jest łącznie 25