fork(3) download
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7. bool p=true;
 8. int x, n; //n to liczba testow, a x to kolejne liczby do sprawdzenia
 9. cout << endl;
 10. cin >> n;
 11. for(int j=1; j<=n; j++)
 12. {
 13. cout<<endl;
 14. cin>>x;
 15. if(x==1) cout<<"NIE"<<endl;
 16. if(x==2) p=true;
 17. for(int i=2; i<x; i++)
 18. {
 19. if(x%i==0)
 20. {
 21. p=false;
 22. cout<< "NIE" <<endl;
 23. break;
 24. }
 25. }
 26. if(p && x!=1) cout<<"TAK"<<endl;
 27. }
 28. return 0;
 29. }
Success #stdin #stdout 0s 4304KB
stdin
3
11
1
4
stdout

TAK

NIE

NIE