fork(1) download
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. int g,l,k,piatki,roznica,zera,postep,koncowka=0;
 4. string cyfra;
 5. bool wysw=true,roznspada=false,roznrosnie=false,zerujemy=false,rowna=false;
 6. int main()
 7. {
 8. cin>>cyfra>>k;
 9. piatki=0,zera=0,l=cyfra.length();
 10. if (l+1<=k)
 11. {
 12. for(int c=0;c<=k-1;c++) cout<<"5";
 13. cout<<'\n';
 14. }
 15. else if (l==k)
 16. {
 17. for(int a=0;a<=l-1;a++)
 18. {
 19. if (cyfra[a]<='4')
 20. {
 21. for(int b=0;b<=k-1;b++) cout<<"5";
 22. cout<<'\n';
 23. a=l+1;
 24. }
 25. else if (cyfra[a]>='6')
 26. {
 27. cout<<"1";
 28. for(int d=0;d<=k-1;d++) cout<<"5";
 29. cout<<'\n';
 30. a=l+1;
 31. }
 32. else if (cyfra[a]=='5')
 33. {
 34. piatki++;
 35. if(piatki==l)
 36. {
 37. cout<<"1";
 38. for(int e=0;e<=k-1;e++) cout<<"5";
 39. cout<<'\n';
 40. a=l+1;
 41. }
 42. }
 43. }
 44. }
 45. else
 46. {
 47. for(int f=0;f<=l-1;f++)
 48. {
 49. if(cyfra[f]=='5') piatki++;
 50. }
 51. roznica=piatki-k;
 52. if (piatki==k&&k!=1)
 53. {
 54. for(int m=1;m<=k+1;m++)
 55. {
 56. if (cyfra[l-m]!='5')
 57. {
 58. //cout<<l-m<<endl;
 59. if(cyfra[l-m]=='4') zerujemy=true,m=20;
 60. else if (cyfra[l-m]=='9') koncowka=99,m=20;
 61. m=20;
 62. }
 63. else if(cyfra[l-m]=='5') koncowka ++;
 64. }
 65. if (koncowka<=k)
 66. {
 67. cyfra[l-1-koncowka]++;
 68. if(cyfra[l-1-koncowka]==':') cyfra[l-1-koncowka]='0',cyfra[(l-1-koncowka)-1]++;
 69. for(int p=1;p<=14;p++)
 70. {
 71. if(cyfra[(l-1-koncowka)-p]==':') cyfra[(l-1-koncowka)-p]='0',cyfra[(l-1-koncowka)-p-1]++;
 72. else p=15;
 73. }
 74. if (cyfra[0]=='0'||cyfra[0]==':') cout<<"1";
 75. if(zerujemy==true) cyfra[l-koncowka]='0';
 76. cout<<cyfra<<'\n',rowna=true;
 77. }
 78. }
 79. if (rowna==false)
 80. {
 81. if (piatki==k&&cyfra[l-1]=='5'&&cyfra[l-2]<='3') zerujemy=true,cyfra[l-2]++,cout<<cyfra<<'\n';
 82. else if (piatki==k&&cyfra[l-1]=='5'&&cyfra[l-2]=='4') zerujemy=true,cyfra[l-2]++,cyfra[l-1]='0',cout<<cyfra<<'\n';
 83. else if (l>=2&&roznica==0&&cyfra[l-1]=='5'&&cyfra[l-2]=='4') cyfra[l-1]='0',cyfra[l-2]='5',cout<<cyfra<<'\n';
 84. else if (k==1&&cyfra[l-1]=='5'&&piatki==1&&cyfra[l-2]=='4') cyfra[l-1]='0',cyfra[l-2]='5',cout<<cyfra<<'\n';
 85. else if (k==1&&cyfra[l-1]=='5'&&piatki==1&&cyfra[l-2]!='4'&&cyfra[l-2]!='9') cyfra[l-1]='5',cyfra[l-2]++,cout<<cyfra<<'\n';
 86. else if (piatki>=k&&cyfra[l-1]<='3') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 87. else if (piatki+1>=k&&cyfra[l-1]=='4') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 88. else if (piatki>=k&&cyfra[l-1]<='8'&&cyfra[l-1]>='6') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 89. else if (roznica>=1&&cyfra[l-1]!='9') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 90. else if (roznica>=0&&cyfra[l-1]!='9'&&cyfra[l-1]!='5') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 91. else
 92. {
 93. for(g=l-1;g>=0;g--)
 94. {
 95. roznspada=false,roznrosnie=false;
 96. if(cyfra[g]<='4')
 97. {
 98. cyfra[g]='5',roznica++;
 99. if (roznica>=0)
 100. {
 101. g=-1;
 102. if (zerujemy==true) cyfra[l-1]='0';
 103. cout<<cyfra<<'\n';
 104. }
 105. }
 106. else if(cyfra[g]>='6')
 107. {
 108. cyfra[g-1]++;
 109. if (cyfra[g-1]=='6') roznica--,roznspada=true;
 110. if (cyfra[g-1]=='5') roznica++;//roznrosnie=true;
 111. if (roznica>=0&&wysw==true)
 112. {
 113. if(cyfra[g-1]==':')
 114. {
 115. cyfra[g-1]='0';
 116. cyfra[g-2]++;
 117. if(cyfra[g-2]=='6') roznica--,roznspada=true;
 118. if(cyfra[g-2]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 119. for(int h=2;h<=999;h++)
 120. {
 121. if(cyfra[g-h]==':')
 122. {
 123. cyfra[g-h]='0';
 124. cyfra[g-h-1]++;
 125. if(cyfra[g-h-1]=='6') roznica--,roznspada=true;
 126. if(cyfra[g-h-1]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 127. }
 128. else h=1000;
 129. }
 130. }
 131. cyfra[g]='0';
 132. if(roznspada==false)
 133. {
 134. g=-1;
 135. if(cyfra[0]=='0'||cyfra[0]==':') cout<<"1";
 136. if(cyfra[0]==':') cyfra[0]='0';
 137. if(roznrosnie==true)
 138. {
 139. for(int j=l-1;j>=0;j--)
 140. {
 141. if(cyfra[j]!='5') cyfra[j+1]='0',j=-1;
 142. }
 143. }
 144. if (zerujemy==true) cyfra[l-1]='0';
 145. cout<<cyfra<<'\n';
 146. wysw=false;
 147. }
 148. }
 149. cyfra[g]='5',roznica++;
 150. roznspada=false,roznrosnie=false;
 151. if (roznica>=0&&wysw==true)
 152. {
 153. if(cyfra[g-1]==':')
 154. {
 155. cyfra[g-1]='0';
 156. cyfra[g-2]++;
 157. if(cyfra[g-2]=='6') roznica--,roznspada=true;
 158. if(cyfra[g-2]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 159. for(int h=2;h<=999;h++)
 160. {
 161. if(cyfra[g-h]==':')
 162. {
 163. cyfra[g-h]='0';
 164. cyfra[g-h-1]++;
 165. if(cyfra[g-h-1]=='6') roznica--,roznspada=true;
 166. if(cyfra[g-h-1]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 167. }
 168. else h=1000;
 169. }
 170. }
 171. if(roznspada==false)
 172. {
 173. g=-1;
 174. if(cyfra[0]=='0'||cyfra[0]==':') cout<<"1";
 175. if(cyfra[0]==':') cyfra[0]='0';
 176. if(roznrosnie==true)
 177. {
 178. for(int j=l-1;j>=0;j--)
 179. {
 180. if(cyfra[j]!='5') cyfra[j+1]='0',j=-1;
 181. }
 182. }
 183. if (zerujemy==true) cyfra[l-1]='0';
 184. cout<<cyfra<<'\n';
 185. wysw=false;
 186. }
 187. }
 188. }
 189. }
 190. }
 191. }
 192. }
 193. return 0;
 194. }
Success #stdin #stdout 0s 16056KB
stdin
99 1
stdout
105����ELF>�@�P@8@8,8, �;�;"�;"� p>p>"p>"pp���$$P�td```llQ�tdR�td�;�;"�;"@@GNU	Y5�ڒ8�)��mڹ旆�	

 A 4� @�