fork download
 1. function Plec (Imie: String) : String;
 2. { Funkcja na podstawie imienia osoby probuje odgadnac jej }
 3. { plec na podstawie ostatniej litery. Mozesz sam dopisac }
 4. { wiecej wyjatkow. }
 5. var
 6. I : Byte;
 7. begin
 8. for I := 1 to Length (Imie) do
 9. Imie[I] := UpCase(Imie[I]);
 10. { wyjatki }
 11. if (Imie='KUBA') or (Imie='DYZMA') or (Imie='BARNABA') or
 12. (Imie='BONAWENTURA') or (Imie='KOSMA') or (Imie='JAREMA') then
 13. Plec := 'mezczyzna'
 14. else
 15. if (Imie='INEZ') or (Imie='KAREN') or (Imie='DOLORES') then
 16. Plec := 'kobieta'
 17. else
 18. if Imie[Length(Imie)]='A' then
 19. Plec := 'kobieta'
 20. else
 21. Plec := 'mezczyzna'
 22. end; {-------------------------------------------- Plec -}
 23.  
 24.  
 25. var
 26. Imie : String;
 27.  
 28. begin
 29. repeat
 30. write ('Podaj imie (Enter, aby zakonczyc): '); readln (Imie);
 31. if (Imie<>'') then
 32. writeln ('Zgaduje, ze to ', Plec(Imie)); writeln;
 33. until (Imie='');
 34. end.
Success #stdin #stdout 0s 5440KB
stdin
Leon
stdout
Podaj imie (Enter, aby zakonczyc): Zgaduje, ze to mezczyzna

Podaj imie (Enter, aby zakonczyc):