fork(1) download
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3.  
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. void Spacer(string s){
 8.  
 9. for(int i=0;i<s.length();i++){
 10. if(s[i]==' '){
 11. s[i+1]-=32; //zamien na duza
 12. s.erase(i,1); // usun spacje
 13. }
 14.  
 15.  
 16. }
 17. cout<<s<<endl;
 18. }
 19.  
 20. int main(){
 21.  
 22. string s1="";
 23. getline(cin,s1);
 24. Spacer(s1);
 25. getline(cin,s1);
 26. Spacer(s1);
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31. return 0;
 32. }
Success #stdin #stdout 0s 15232KB
stdin
Dzisiaj jest czwartek,
A jutro bedzie piatek.
stdout
DzisiajJestCzwartek,
AJutroBedziePiatek.