fork download
 1. #include<stdio.h>
 2. main(){
 3. int x=0, s=0, i=0,b=0, c=0, d=0, e=0, a[x]={0};
 4. float p=0.0;
 5. printf("captura 20 numeros");
 6. for(x=0; x<=19; x++){
 7. scanf("%i",&a[x]);
 8. s= s + a[x];
 9. }
 10. p= s/20;
 11. for(x=0; x<=19; x++){
 12. if(a[x]==p){
 13. i=a[x];
 14. printf(" %i es el numero es igual al promedio ", i );
 15. x=20;
 16. }
 17. else{
 18. b=p-a[x-1];
 19. c=a[x]-p;
 20. d=a[x-1];
 21. e=a[x];
 22. x=20;
 23. }
 24. }
 25. if(b<c)
 26. printf("el numero que se acerca mas al promedio es %i", d);
 27. else
 28. printf("el numero que se acerca mas al promedio es %i", c);
 29. }
Success #stdin #stdout 0s 5564KB
stdin
Standard input is empty
stdout
captura 20 numerosel numero que se acerca mas al promedio es 1044712224