fork(1) download
 1. // O(n*log(n)) megoldás
 2. // Egy csoki áthelyezése felbontható olyan áthelyezésekre, amikor egy gyerek, az i-edik
 3. // az (i+1)-ediknek ad egy csokit, vagy kap tőle egyet.
 4. // i-edik gyerek d(i) darabot adjon az (i+1)-ediknek (0<=i<n és az n-edik ugyanaz, mint a 0-dik)
 5. // ((ha d(i)<0, akkor ő valójában kapni fog az (i+1)-ediktől))
 6.  
 7. // Ha delta=d(n-1), akkor mindegyik d() számolható:
 8. // legyen s(i)=sum(k=0,i,a(k)); t(i)=sum(k=0,i,b(k)), ekkor
 9. // az első i+1-nek kell összesen s(i) csoki, kezdetben van nekik t(i) és összesen ez -d(i)+delta-val nő
 10. // azaz s(i)=t(i)-d(i)+delta, ebből: d(i)=t(i)-s(i)+delta
 11. // így az átrendezés ideje:
 12. // S=sum(i=0,n-1,abs(d(i)))=sum(i=0,n-1,abs(t(i)-s(i)+delta))=sum(i=0,n-1,abs(delta-c(i))), ahol
 13. // c(i)=s(i)-t(i)
 14. // az S alakjából látható, hogy az optimum (valamely i-re) delta=c(i) pontban is felvétetik.
 15. // (két szomszédos c(i) között a fv. lineáris és +-végtelenben végtelen)
 16.  
 17. // az még nem látható, hogy tetszőleges deltára az áthelyezések tényleg megvalósíthatóak,
 18. // de ez könnyű: ha a(i)<b(i) valamely i-re (akkor tetszőleges deltára) igaz, hogy ő adni fog egy
 19. // szomszédjának (különben még több csokija lenne), adjon egy csokit a szomszédjának ezzel az optimum
 20. // eggyel csökken és indukció. (ha a(i)>=b(i) minden i-re, akkor itt mindenhol = van és az optimum nulla).
 21.  
 22. #include <algorithm>
 23. #include <cstdio>
 24.  
 25. using namespace std;
 26.  
 27. #define maxn 100005
 28.  
 29. typedef long long int lli;
 30. int main(void){
 31.  
 32. int i,n,a,b,total=0,c[maxn];
 33. lli ans,s,u;
 34.  
 35. scanf("%d",&n);
 36. for(i=0;i<n;i++){
 37. scanf("%d%d",&a,&b);
 38. total+=a-b;
 39. c[i]=total;
 40. }
 41. sort(c,c+n);
 42.  
 43. u=0;
 44. for(i=0;i<n;i++)u+=c[i];
 45. for(i=0;i<n;i++){
 46. // delta=c[i] kipróbálása
 47. s=u+(lli)(-n+2*i)*c[i];
 48. if(i==0||s<ans)ans=s;
 49. u-=2*c[i];
 50. }
 51. printf("%lld\n",ans);
 52.  
 53. return 0;
 54. }
 55.  
Success #stdin #stdout 0s 3616KB
stdin
4
7 1
3 4
9 2
1 13
stdout
13