fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <time.h>
 3. #include <cstdlib>
 4.  
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. bool czypierwsza(int n)
 9. {
 10. bool wynik=true;
 11. int dzielnik=2;
 12. while (dzielnik*dzielnik<=n)
 13. {
 14. if ( n%dzielnik==0) wynik=false;
 15. dzielnik++; // jezeli liczba podzieli sie przez kolejne dzielniki zwracamy falsz (liczba nie jesy pierwsza)
 16. }
 17. return wynik;
 18. }
 19. void sito(bool *tab, unsigned int k)
 20. {
 21. for (int i=2; i*i<=k; i++) // przeszukuje kandydatow na pierwsze
 22. {
 23. if(!tab[i]) //jesli liczba jest pierwsza bo ma wartosc 0 w naszej tab
 24. for (int j = i*i ; j<=k; j+=i)
 25. tab[j] = 1; //wielokrotnosc pierwszych ustawiamy na 1
 26. }
 27. }
 28. int sumacyfr10(int n)
 29. {
 30. if(n>0)
 31. return n%10 + sumacyfr10(n/10);
 32.  
 33. return 0;
 34. }
 35. int sumacyfr2(int n)
 36. {
 37. if(n>0)
 38. return n%2 + sumacyfr2(n/2);
 39.  
 40. return 0;
 41. }
 42.  
 43. main ()
 44. {
 45. int liczba, licznik=0, licznik2=0, suma2=0;
 46. char wybor;
 47. bool *tab;
 48. clock_t start, end;
 49. double czas;
 50.  
 51. /* ofstream w1 ("1.txt");
 52.   ofstream w2 ("2.txt");
 53.   ofstream w3 ("3.txt"); */
 54. cout << "\t*******************************************************************\n"
 55. << "\t*** PROGRAM ZLICZA LICZY PIERWSZE Z PODANEGO PRZEDZIALU ***\n"
 56. << "\t*** DODATKOWO MOZE ROZWIAZAC DODATKOWE PROBLEMY ***\n"
 57. << "\t*** Liczba super B pierwsza to taka ktore spelnia 3 warunki: ***\n"
 58. << "\t*** - jest liczba pierwsza ***\n"
 59. << "\t*** - suma cyfr tej liczby jest rowniez liczba pierwsza ***\n"
 60. << "\t*** - suma cyfr w zapisie binarnym jest takze liczba pierwsza ***\n"
 61. << "\t*******************************************************************\n\n";
 62.  
 63. cout << "Podaj przedzial zamkniety, w ktorym bedziemy szukac liczb pierwszych" << "\n(poczatek i koniec przedzialu oddziel spacja, <2...100000>: ";
 64. int p, k, p2;
 65. cin >> p >> k;
 66. p2=p;
 67.  
 68.  
 69. /* do {
 70.   cout << "\nCzy przy okazji wypisac wszystkie liczby pierwsze oddzielone spacjami? (t/n) ";
 71.   cin >> wybor;
 72.   }
 73.   while (wybor!='t' & wybor!='T' & wybor!='n' & wybor!='N'); */
 74. if (p==2 & k<=100000 & k>p) {
 75. clock_t start, end;
 76. double czas_obl;
 77. start=clock();
 78.  
 79. tab = new bool [k];
 80. for (int i=2;i<=k;i++) tab[i]=0;
 81.  
 82. sito (tab, k);
 83.  
 84. for(int i=2;i<=k;i++)
 85. {
 86.  
 87. if(!tab[i]) {
 88. licznik++ ;
 89. if (wybor=='t' || wybor=='T')
 90. cout << i << " ";
 91. }
 92.  
 93. }
 94. end=clock();
 95. czas_obl=1.0000*(end-start)/CLOCKS_PER_SEC; // czas wyznaczany jest w sekundach
 96.  
 97.  
 98. cout << "\a\nProblem rozostal rozwiazany za pomoca Sita Eratostenesa. Czas wykonywania to: " << czas_obl;
 99. // printf( "%.4fsek.", difftime( czasStop, czasStart ) );
 100.  
 101. }
 102. else {
 103. if (p>=2 & k<=100000 & k>p)
 104. {
 105. for (p;p<=k;p++)
 106. {
 107. if (czypierwsza (p)) {
 108. //if (czypierwsza ((sumcyfr (p, 10))) && czypierwsza ((sumcyfr (p,2))))
 109. licznik++;
 110. if (wybor=='t' || wybor=='T') cout << p << " ";
 111. }
 112. }
 113. cout << "\nProblem rozostal rozwiazany za pomoca algorytmu CzyPierwsza. Czas wykonywania to: ";
 114. }
 115. else cout << "Dane podane przez Ciebie sa nieprawidlowe!\n";
 116.  
 117.  
 118. }
 119. cout << "\nTakich liczb jest: " << licznik << "\n";
 120. cout << "\nDodatkowe zadania do rozwiazania.\n0) Zakoncz wykonywanie programu.\n"
 121. << "1) Sprawdz ile jest liczb super B pierwszych w tym przedziale.\n"
 122. << "2) Sprawdz ile jest liczb ktorych suma cyfr jest liczba pierwsza.\n"
 123. << "3) Sprawdz czy suma wszystkich liczb super B pierwszych jest liczba pierwsza.\n";
 124. int wybor2;
 125. cin >> wybor2;
 126. switch( wybor2 )
 127. {
 128. case 0:
 129. cout << "Koniec programu\n";
 130. break;
 131. case 1:
 132. {
 133. int spr1, spr2;
 134. int licznik2=0;
 135. for (p2;p2<=k;p2++) {
 136.  
 137. if (czypierwsza (p2) && czypierwsza (sumacyfr10 (p2)) && czypierwsza (sumacyfr2 (p2)))
 138. // cout << p2 << " ";
 139. licznik2++;
 140. }
 141. cout << "Liczb super B pierwszych jest: " << licznik2 << "\n";
 142. }
 143. break;
 144. case 2:
 145. for (p2;p2<=k;p2++)
 146.  
 147. if (czypierwsza (sumacyfr10 (p2))) licznik2++;
 148.  
 149.  
 150. cout << "Takich liczb jest: " << licznik2;
 151. break;
 152. case 3:
 153. for (p2;p2<=k;p2++)
 154. if (czypierwsza (p2)) suma2+=p2;
 155. if (czypierwsza (suma2)) cout << "TAK" << "\n";
 156. else cout << "NIE" << "\n";
 157. break;
 158. default:
 159. cout << "Wpisano zly argument!" << "\n";
 160. break;
 161. }
 162.  
 163.  
 164. system ("pause");
 165. }
 166.  
Success #stdin #stdout #stderr 0s 3304KB
stdin
Standard input is empty
stdout
	*******************************************************************
	*** PROGRAM ZLICZA LICZY PIERWSZE Z PODANEGO PRZEDZIALU     ***
	*** DODATKOWO MOZE ROZWIAZAC DODATKOWE PROBLEMY         ***
	*** Liczba super B pierwsza to taka ktore spelnia 3 warunki:  ***
	*** - jest liczba pierwsza                   ***
	*** - suma cyfr tej liczby jest rowniez liczba pierwsza     ***
	*** - suma cyfr w zapisie binarnym jest takze liczba pierwsza  ***
	*******************************************************************

Podaj przedzial zamkniety, w ktorym bedziemy szukac liczb pierwszych
(poczatek i koniec przedzialu oddziel spacja, <2...100000>: Dane podane przez Ciebie sa nieprawidlowe!

Takich liczb jest: 0

Dodatkowe zadania do rozwiazania.
0) Zakoncz wykonywanie programu.
1) Sprawdz ile jest liczb super B pierwszych w tym przedziale.
2) Sprawdz ile jest liczb ktorych suma cyfr jest liczba pierwsza.
3) Sprawdz czy suma wszystkich liczb super B pierwszych jest liczba pierwsza.
Wpisano zly argument!
stderr
sh: pause: not found