fork download
  1. i = 0
  2. while i < 10:
  3. print('print("Hello world '+str(i*9)+'")')
  4. i = i + 1
  5.  
Success #stdin #stdout 0.02s 8696KB
stdin
Standard input is empty
stdout
print("Hello world 0")
print("Hello world 9")
print("Hello world 18")
print("Hello world 27")
print("Hello world 36")
print("Hello world 45")
print("Hello world 54")
print("Hello world 63")
print("Hello world 72")
print("Hello world 81")