fork download
 1. // O(n*log(n)) megoldás
 2. // Legyen F(m)=|{i | a[i]>=c és i<=m}|, azaz c-nél nem kisebb tagok száma az első m tag között
 3. // Belátható, hogy (a[k],..,a[m]) pontosan akkor értékes, ha F(m)-F(k-1)>=(m-k+1)/2 ( és k<=m )
 4. // Legyen G(m)=2*F(m)-m
 5. // Kell: G(m)-G(k-1)>=0, azaz G(k-1)<=G(m) ( és persze k<=m )
 6. // Legyen H(m)=G(m)+n, ekkor 0<=H(m)<=2*n
 7.  
 8. #include <iostream>
 9. #include <new>
 10.  
 11. using namespace std;
 12.  
 13. int main(void){
 14.  
 15. int **tree,pow2,depth,i,n,c,a,d,count,h,size,pos,pos2;
 16. long long int answer;
 17.  
 18. cin>>n>>c;
 19.  
 20. for(pow2=1,depth=0;pow2<2*n+1;pow2<<=1,depth++);
 21.  
 22. tree=new int*[depth+1];
 23. for(d=0;d<=depth;d++){
 24. size=1+((2*n+1)>>d);
 25. tree[d]=new int[size];
 26. for(i=0;i<size;i++)tree[d][i]=0;
 27. }
 28.  
 29. answer=0;
 30. count=0;
 31. for(i=1;i<=n;i++){
 32. cin>>a;
 33.  
 34. count+=(a>=c);
 35. h=2*count-i+n;
 36. pos=-1;
 37. pow2=1<<depth;
 38. for(d=depth;d>=0;d--){
 39. pos2=pos+pow2;
 40. if(pos2<=h)pos=pos2,answer+=tree[d][pos>>d];
 41. pow2>>=1;
 42. }
 43. answer+=(count>=(i+1)/2); // egész sorozat eddig értékes-e
 44. for(d=0;d<=depth;d++)tree[d][h>>d]++;
 45. }
 46. cout<<answer<<endl;
 47.  
 48. return 0;
 49. }
 50.  
Success #stdin #stdout 0s 3476KB
stdin
4 6
10 5 6 2
stdout
7