fork download
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <string.h>
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7. char buffer[200];
 8. printf("Podaj zdanie: ");
 9. scanf("%[^\n]",buffer); // bez s
 10. int size=strlen(buffer);
 11. char *text=(char*)malloc(size+1); // sizeof(char) zawsze 1, nie ma co dzielić na 2 wierszy
 12. strcpy(text,buffer);
 13. printf("%s\n",text); // nie ma co robić tego w 2 wiersze
 14. for(int i=0;i<size;++i) text[i]=((unsigned)(unsigned char)~text[i])>>1;
 15. printf("%s\n",text);
 16. free(text); // przydzieliłeś nie zapomnij zwolnić
 17. return 0;
 18. }
 19.  
 20.  
Success #stdin #stdout 0s 5260KB
stdin
Ala ma kota.
stdout
Podaj zdanie: Ala ma kota.
_IOoIOoJHEOh