fork download
  1. print("Moj pierwszy program w Pythonie")
Success #stdin #stdout 0.02s 9188KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Moj pierwszy program w Pythonie