fork download
  1. light=input("Jakie jest światło? (czerwone, zielone)")
  2. if light=="czerwone":
  3. print("Stój!")
  4. else:
  5. print("Idź!")
Success #stdin #stdout 0.03s 9052KB
stdin
czerwone
stdout
Jakie jest światło? (czerwone, zielone)Stój!