fork download
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. long long int liczba;
 6. int ile,dlugosc;
 7.  
 8. void jednosci(int i)
 9. {
 10. switch(i)
 11. {
 12. case 1:
 13. cout << "jeden";
 14. break;
 15. case 2:
 16. cout << "dwa";
 17. break;
 18. case 3:
 19. cout << "trzy";
 20. break;
 21. case 4:
 22. cout << "cztery";
 23. break;
 24. case 5:
 25. cout << "piec";
 26. break;
 27. case 6:
 28. cout << "szesc";
 29. break;
 30. case 7:
 31. cout << "siedem";
 32. break;
 33. case 8:
 34. cout << "osiem";
 35. break;
 36. case 9:
 37. cout << "dziewiec";
 38. break;
 39. case 10:
 40. cout << "dziesiec";
 41. break;
 42. case 11:
 43. cout << "jedenascie";
 44. break;
 45. case 12:
 46. cout << "dwanascie";
 47. break;
 48. case 13:
 49. cout << "trzynascie";
 50. break;
 51. case 14:
 52. cout << "czternascie";
 53. break;
 54. case 15:
 55. cout << "pietnascie";
 56. break;
 57. case 16:
 58. cout << "szesnascie";
 59. break;
 60. case 17:
 61. cout << "siedemnascie";
 62. break;
 63. case 18:
 64. cout << "osiemnascie";
 65. break;
 66. case 19:
 67. cout << "dziewietnascie";
 68. break;
 69. }
 70. }
 71.  
 72. void dziesiatki(int j)
 73. {
 74. switch(j)
 75. {
 76. case 2:
 77. cout << "dwadziescia";
 78. break;
 79. case 3:
 80. cout << "trzydziesci";
 81. break;
 82. case 4:
 83. cout << "czterdziesci";
 84. break;
 85. case 5:
 86. cout << "piecdziesiat";
 87. break;
 88. case 6:
 89. cout << "szescdziesiat";
 90. break;
 91. case 7:
 92. cout << "siedemdziesiat";
 93. break;
 94. case 8:
 95. cout << "osiemdziesiat";
 96. break;
 97. case 9:
 98. cout << "dziewiecdziesiat";
 99. break;
 100. }
 101. }
 102.  
 103. void setki(int k)
 104. {
 105. switch(k)
 106. {
 107. case 1:
 108. cout << "sto";
 109. break;
 110. case 2:
 111. cout << "dwiescie";
 112. break;
 113. case 3:
 114. cout << "trzysta";
 115. break;
 116. case 4:
 117. cout << "czterysta";
 118. break;
 119. case 5:
 120. cout << "piecset";
 121. break;
 122. case 6:
 123. cout << "szescset";
 124. break;
 125. case 7:
 126. cout << "siedemset";
 127. break;
 128. case 8:
 129. cout << "osiemset";
 130. break;
 131. case 9:
 132. cout << "dziewiecset";
 133. break;
 134. }
 135. }
 136.  
 137. void wyswietlanie(int i)
 138. {
 139. int a;
 140. if (i>99)
 141. {
 142. a=i/100;
 143. setki(a);
 144. cout << " ";
 145. i=i-((i/100)*100);
 146. if (i<20)
 147. jednosci(i);
 148. else
 149. {
 150. a=i/10;
 151. dziesiatki(a);
 152. cout << " ";
 153. i=i%10;
 154. jednosci(i);
 155. }
 156. }
 157. else if (i>19)
 158. {
 159. a=i/10;
 160. dziesiatki(a);
 161. i=i%10;
 162. cout << " ";
 163. jednosci(i);
 164. }
 165. else
 166. jednosci(i);
 167. }
 168.  
 169. void tysiace(int l)
 170. {
 171. int x=l/1000;
 172. int a;
 173. int y=l-((l/1000)*1000);
 174. if (x==0)
 175. wyswietlanie(y);
 176. else
 177. {
 178. if (x<20)
 179. {
 180. jednosci(x);
 181. cout << " tys. ";
 182. }
 183. else if (x<100)
 184. {
 185. a=x/10;
 186. dziesiatki(a);
 187. cout << " ";
 188. x=x%10;
 189. jednosci(x);
 190. cout << " tys. ";
 191. }
 192. else if (x<1000)
 193. {
 194. a=x/100;
 195. setki(a);
 196. cout << " ";
 197. x=x-((x/100)*100);
 198. if (x<20)
 199. jednosci(x);
 200. else
 201. {
 202. a=x/10;
 203. dziesiatki(a);
 204. cout << " ";
 205. x=x%10;
 206. jednosci(x);
 207. }
 208. cout << " tys. ";
 209. }
 210. wyswietlanie(y);
 211. }
 212. }
 213.  
 214. void miliony (int l)
 215. {
 216. int x=l/1000000;
 217. int y=l-((l/1000000)*1000000);
 218. int a;
 219. if (x==0)
 220. tysiace(y);
 221. else
 222. {
 223. if (x<20)
 224. {
 225. jednosci(x);
 226. cout << " mln. ";
 227. }
 228. else if (x<100)
 229. {
 230. a=x/10;
 231. dziesiatki(a);
 232. cout << " ";
 233. x=x%10;
 234. jednosci(x);
 235. cout << " mln. ";
 236. }
 237. else if (x<1000)
 238. {
 239. a=x/100;
 240. setki(a);
 241. cout << " ";
 242. x=x-((x/100)*100);
 243. if (x<20)
 244. jednosci(x);
 245. else
 246. {
 247. a=x/10;
 248. dziesiatki(a);
 249. cout << " ";
 250. x=x%10;
 251. jednosci(x);
 252. }
 253. cout << " mln. ";
 254. }
 255. tysiace(y);
 256. }
 257. }
 258.  
 259. void miliardy(long long int l)
 260. {
 261. int x=l/1000000000;
 262. int y=l-((l/1000000000)*1000000000);
 263. int a;
 264. if (x==0)
 265. miliony(y);
 266. else
 267. {
 268. if (x<20)
 269. {
 270. jednosci(x);
 271. cout << " mld. ";
 272. }
 273. else if (x<100)
 274. {
 275. a=x/10;
 276. dziesiatki(a);
 277. cout << " ";
 278. x=x%10;
 279. jednosci(x);
 280. cout << " mld. ";
 281. }
 282. else if (x<1000)
 283. {
 284. a=x/100;
 285. setki(a);
 286. cout << " ";
 287. x=x-((x/100)*100);
 288. if (x<20)
 289. jednosci(x);
 290. else
 291. {
 292. a=x/10;
 293. dziesiatki(a);
 294. cout << " ";
 295. x=x%10;
 296. jednosci(x);
 297. }
 298. cout << " mld. ";
 299. }
 300. miliony(y);
 301. }
 302. }
 303.  
 304. void biliony(long long int l)
 305. {
 306. int x=l/1000000000000;
 307. long long int y=l-((l/1000000000000)*1000000000000);
 308. int a;
 309. if(x==0)
 310. miliardy(y);
 311. else
 312. {
 313. if (x<20)
 314. {
 315. jednosci(x);
 316. cout << " bln. ";
 317. }
 318. else if (x<100)
 319. {
 320. a=x/10;
 321. dziesiatki(a);
 322. cout << " ";
 323. x=x%10;
 324. jednosci(x);
 325. cout << " bln. ";
 326. }
 327. else if (x<1000)
 328. {
 329. a=x/100;
 330. setki(a);
 331. cout << " ";
 332. x=x-((x/100)*100);
 333. if (x<20)
 334. jednosci(x);
 335. else
 336. {
 337. a=x/10;
 338. dziesiatki(a);
 339. cout << " ";
 340. x=x%10;
 341. jednosci(x);
 342. }
 343. cout << " bln. ";
 344. }
 345. miliardy(y);
 346. }
 347. }
 348.  
 349.  
 350. int main()
 351. {
 352. cin >> ile;
 353. for (int z=0; z<ile; z++)
 354. {
 355. cin >> liczba;
 356. biliony(liczba);
 357. cout << endl;
 358. dlugosc=0;
 359. }
 360. return 0;
 361. }
 362.  
Success #stdin #stdout 0s 15240KB
stdin
5
1
12
345
1459
123456789
stdout
jeden
dwanascie
trzysta czterdziesci piec
jeden tys. czterysta piecdziesiat dziewiec
sto dwadziescia trzy mln. czterysta piecdziesiat szesc tys. siedemset osiemdziesiat dziewiec