fork(3) download
 1. // Prostokaty
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <cmath>
 5.  
 6. void vCzyDrugiMiesciSieWPierwszym(int A, int B, int C, int D)// funkcja sprawdza czy drugi prostokat o podanych bokach miesci sie w pierwszym(nie dotykajac jego bokow) o podanych bokach i wypisuje TAK lub NIE
 7. {
 8. // ponizsze dwie instrukcje sortuja boki prostokatow w rosnaco
 9. if(A>B)
 10. {
 11. int zmiennaPomocnicza;
 12. zmiennaPomocnicza=A;
 13. A=B;
 14. B=zmiennaPomocnicza;
 15. }
 16. if(C>D)
 17. {
 18. int zmiennaPomocnicza;
 19. zmiennaPomocnicza=C;
 20. C=D;
 21. D=zmiennaPomocnicza;
 22. }
 23. //std::cout<<A<<" "<<B<<" " <<C<<" " << D<<std::endl;
 24.  
 25.  
 26. if(C<A && D<B)
 27. std::cout<<"TAK\n";
 28. else if( D>B && A>((2*D*C*B+(D*D - C*C)*sqrt(D*D+C*C -B*B))/(D*D +C*C)) )
 29. std::cout<<"TAK\n";
 30. else
 31. std::cout<<"NIE\n";
 32. }
 33.  
 34. int main()
 35. {
 36. int nLiczbaTestow;
 37. std::cin>>nLiczbaTestow;
 38.  
 39. int A, B, C, D; // A i B to wymiary bokow pierwszego prostokata, C i D to wymiary bokow drugiego prostokata
 40. for(int i=1; i<=nLiczbaTestow; i++)
 41. {
 42. std::cin>>A>>B>>C>>D;
 43. vCzyDrugiMiesciSieWPierwszym(A, B, C, D);
 44. }
 45.  
 46. return 0;
 47. }
 48.  
Success #stdin #stdout 0s 3464KB
stdin
4
10 11 7 8 
8 7 10 11
100 50 105 9
81 59 88 13
stdout
TAK
NIE
TAK
TAK