fork download
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. #define maxn 200000
 4. #define maxc 1000000000
 5.  
 6. int main(void){
 7.  
 8. int h,i,n,inc,pos,st,en,len,p1,p2,p3,p4,D0,D1,D2,x,inv;
 9. long long int K[maxn+2],H[maxn+2],S[maxn+2],tmp,ans=-maxc-1,c1,c2,opt,v1,v2;
 10.  
 11. scanf("%d",&n);
 12. for(i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&K[i]);
 13. for(i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&H[i]);
 14. for(i=1;i<=n-1;i++)scanf("%lld",&S[i]);
 15. S[n]=0;
 16. H[n+1]=0;
 17.  
 18. for(h=-1;h<=1;h+=2){
 19. if(h==1){// szigetek és költségek "megfordítása"
 20. for(i=1;2*i<=n;i++){tmp=K[i];K[i]=K[n+1-i];K[n+1-i]=tmp;
 21. tmp=H[i];H[i]=H[n+1-i];H[n+1-i]=tmp;}
 22. for(i=1;2*i<=n-1;i++){tmp=S[i];S[i]=S[n-i];S[n-i]=tmp;}}
 23.  
 24. c1=0;p1=n;p2=n;
 25. for(i=n;i>=1;i--){
 26. // i<=e<=s: e-dik szigetre megyünk először, majd i-be, végül s-be
 27. // 4 eset van:
 28. // e=i vagy nem (ekkor e>=i+1)
 29. // s=i vagy nem (ekkor s>=i+1), de az s=i esetben e=i egy opt. választás
 30.  
 31. // c2 lesz a max haszon ezen utak esetén, míg
 32. // c1 lesz a max haszon az e=i spec. esetben
 33.  
 34. // ha az i-dik szigetről indulunk, azaz e=i
 35. // itt 2 eset van: s=i vagy s>i
 36. v1=-H[i]+K[i];
 37. v2=-H[i]+H[i+1]+K[i]-S[i]+c1;
 38. if(v1>v2){c1=v1;p1=i;p2=i;}
 39. else {c1=v2;p1=i;}
 40. if(c1>ans){ans=c1;D0=p1;D1=i;D2=p2;inv=(h==1);}
 41.  
 42. if(i<n){
 43. // e>i eset, ekkor s>i is feltehető, így
 44. c2=K[i]-2*S[i]+c2;
 45. if(c1>c2){c2=c1;p3=p1;p4=p2;}// a max haszon egy spec esetben valósult meg: e=i
 46. if(c2>ans){ans=c2;D0=p3;D1=i;D2=p4;inv=(h==1);}}
 47. else{p3=n;p4=n;c2=c1;}
 48. }}
 49.  
 50. printf("%lld\n",ans);
 51. len=D0-D1+D2-D1+1;
 52. printf("%d",len);// len az utazás hossza
 53. // ha inv=1, akkor x->n+1-x a helyes sziget
 54. for(i=D0;;i--){
 55. x=i;if(inv)x=n+1-x;
 56. printf(" %d",x);
 57. if(i==D1)break;
 58. }
 59. for(i=D1+1;i<=D2;i++){
 60. x=i;if(inv)x=n+1-x;
 61. printf(" %d",x);
 62. }
 63. printf("\n");
 64. return 0;
 65. }
 66.  
Success #stdin #stdout 0s 14888KB
stdin
5
0 10 15 12 1
1 100 200 50 5
50 3 1 15
stdout
14
4 5 4 3 2