fork download
 1. #include "bits/stdc++.h"
 2.  
 3. #define maxn 105
 4. using namespace std;
 5.  
 6. typedef pair < int, int > ii;
 7.  
 8. int mov[ 4 ][ 4 ] = { { 1, 0 }, { 0, 1 }, { -1, 0 }, { 0, -1 } };
 9.  
 10. int l = 1 << 10;
 11. int dist[ maxn ][ maxn ];
 12. char a[ maxn ][ maxn ];
 13. queue < ii > Q;
 14.  
 15. int bfs( int n, int m )
 16. {
 17. memset( dist, -1, sizeof dist );
 18. dist[ 0 ][ 0 ] = 1;
 19.  
 20. ii u = ii( 0, 0 ), v;
 21. Q.push( u );
 22.  
 23. while( ! Q.empty() )
 24. {
 25. u = Q.front(); Q.pop();
 26. int x = u.first, y = u.second;
 27.  
 28. for( int i = 0; i < 4; i++ )
 29. {
 30. int nx = x + mov[ i ][ 0 ];
 31. int ny = y + mov[ i ][ 1 ];
 32.  
 33. //Determine if coordinates are valid
 34. if( nx < 0 || ny < 0 || nx > n || ny > n )
 35. continue;
 36. //Determine if coordinate has been visited before
 37. if( dist[ nx ][ ny ] != -1 )
 38. continue;
 39.  
 40. //Determine if letter is allowed given the current bitmask
 41. int r = tolower( a[ nx ][ ny ] ) - 'a';
 42. if( islower( a[ nx ][ ny ] ) && m & ( 1 << r ) )
 43. continue;
 44. if( isupper( a[ nx ][ ny ] ) && ! ( m & ( 1 << r ) ) )
 45. continue;
 46.  
 47. v.first = nx, v.second = ny;
 48. Q.push( v );
 49. dist[ nx ][ ny ] = 1 + dist[ x ][ y ];
 50. }
 51. }
 52.  
 53. return dist[ n ][ n ];
 54. }
 55.  
 56. main()
 57. {
 58. int n;
 59. while( scanf( "%d\n", &n ) == 1 )
 60. {
 61. for( int i = 0; i < n; i++ )
 62. gets( a[ i ] );
 63. int ans = -1;
 64. for( int mask = 0; mask < l; mask++ )
 65. {
 66. int t = bfs( n-1, mask );
 67. if( t == -1 )
 68. continue;
 69.  
 70. if( ans > 0 )
 71. ans = max( ans, t );
 72. else
 73. ans = t;
 74. }
 75. cout << ans << endl;
 76. }
 77.  
 78. }
 79.  
Success #stdin #stdout 0.01s 3488KB
stdin
6
DdaAaA
CBAcca
eEaeeE
bBbabB
DbDdDc
fFaAaC
7
aAaaaaa
aAaaaAa
aAaaaAA
aaAaAaa
AaAaaAa
aaAAaAa
aaaaaAa
2
aa
aa
2
AA
Aa
1
a
stdout
13
-1
3
-1
1