fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <vector>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. void Spacer(string s){
 8.  
 9. vector <int> wektor;
 10.  
 11. int j=0,z=0,counter=0;
 12. bool flag = false;
 13.  
 14.  
 15. for(int i=0;i<=s.length();i++){
 16.  
 17. if(s[i]==' '){
 18. j++;
 19. flag = true;
 20. }
 21.  
 22. if(s[i]!=' ' && flag == true){
 23. if(s[i]>='a'&&s[i]<='z') s[i]-=32;
 24. wektor.push_back(i-j);
 25. wektor.push_back(j);
 26. flag = false;
 27. j=0;
 28. }
 29.  
 30.  
 31.  
 32. }
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37. for(vector <int>::iterator it = wektor.begin(); it!=wektor.end(); it++ ){
 38. counter++;
 39. }
 40.  
 41. int tab[counter],x=0;
 42.  
 43. for(vector <int>::iterator it = wektor.begin(); it!=wektor.end(); it++ ){
 44. tab[x]=*it;
 45. x++;
 46. }
 47.  
 48.  
 49. for(int i=0;i<counter;i+=2){
 50.  
 51. s.erase(tab[i]-z,tab[i+1]);
 52. z+=tab[i+1];
 53. }
 54.  
 55. if(s[0]>='a'&&s[0]<='z') s[0]-=32;
 56.  
 57. cout<<s<<endl;
 58.  
 59.  
 60. }
 61.  
 62.  
 63.  
 64. int main(){
 65.  
 66. string s1;
 67.  
 68. while(getline(cin,s1)){
 69. Spacer(s1);
 70. }
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75. return 0;
 76. }
Success #stdin #stdout 0s 16056KB
stdin
Dzisiaj jest czwartek,
A jutro bedzie piatek.
Test   gdzie  jest     duzo   spacji.
Nazywam sie Adam Mickiewicz.
    Test pierwszej spacji...
test malej literki
stdout
DzisiajJestCzwartek,
AJutroBedziePiatek.
TestGdzieJestDuzoSpacji.
NazywamSieAdamMickiewicz.
TestPierwszejSpacji...
TestMalejLiterki