fork(1) download
 1. import numpy as np
 2.  
 3. #なんたらのアルゴリズム。いっぱい繰り返す
 4. def GaussRegendre(N):
 5. #初項
 6. a = 1.0
 7. b = np.sqrt(2) / 2
 8. t = 1 / 4
 9. p = 1
 10.  
 11. for i in range(N): #←コレ、iが0からN-1までの間以下を繰り返すらしいですよ?
 12.  
 13. #漸化式(?)に従い、次の項を計算
 14. a_new = (a + b) / 2
 15. b_new = np.sqrt(a * b)
 16. t_new = t - p * (a - a_new)**2
 17. p_new = 2 * p
 18.  
 19. #古い値を新しい値に置き換え
 20. a = a_new
 21. b = b_new
 22. t = t_new
 23. p = p_new
 24.  
 25. pi = (a + b)**2 / (4 * t) #円周率の計算(ここすき)
 26. return pi
 27.  
 28. #出力
 29. print("GaussRegendre(1) = " + str(GaussRegendre(1)))
 30. print("GaussRegendre(2) = " + str(GaussRegendre(2)))
 31. print("GaussRegendre(3) = " + str(GaussRegendre(3)))
Success #stdin #stdout 0.15s 28448KB
stdin
Standard input is empty
stdout
GaussRegendre(1) = 3.1405792505221686
GaussRegendre(2) = 3.141592646213543
GaussRegendre(3) = 3.141592653589794