fork download
 1. ; min-min-max
 2.  
 3. ; priority queue -- pairing heaps
 4.  
 5. (define pq-empty (list))
 6.  
 7. (define pq-empty? null?)
 8.  
 9. (define (pq-first pq)
 10. (if (null? pq)
 11. (error 'pq-first "can't extract minimum from null queue")
 12. (car pq)))
 13.  
 14. (define (pq-merge lt? p1 p2)
 15. (cond ((null? p1) p2)
 16. ((null? p2) p1)
 17. ((lt? (car p2) (car p1))
 18. (cons (car p2) (cons p1 (cdr p2))))
 19. (else (cons (car p1) (cons p2 (cdr p1))))))
 20.  
 21. (define (pq-insert lt? x pq)
 22. (pq-merge lt? (list x) pq))
 23.  
 24. (define (pq-merge-pairs lt? ps)
 25. (cond ((null? ps) '())
 26. ((null? (cdr ps)) (car ps))
 27. (else (pq-merge lt? (pq-merge lt? (car ps) (cadr ps))
 28. (pq-merge-pairs lt? (cddr ps))))))
 29.  
 30. (define (pq-rest lt? pq)
 31. (if (null? pq)
 32. (error 'pq-rest "can't delete minimum from null queue")
 33. (pq-merge-pairs lt? (cdr pq))))
 34.  
 35. (define (list->pq lt? xs)
 36. (let loop ((xs xs) (pq pq-empty))
 37. (if (null? xs) pq
 38. (loop (cdr xs) (pq-insert lt? (car xs) pq)))))
 39.  
 40. (define (pq->list lt? pq)
 41. (let loop ((pq pq) (xs '()))
 42. (if (pq-empty? pq) (reverse xs)
 43. (loop (pq-rest lt? pq) (cons (pq-first pq) xs)))))
 44.  
 45. ; binary search tree
 46.  
 47. (define bst-empty (list))
 48.  
 49. (define bst-empty? null?)
 50.  
 51. (define (bst-member? lt? item bst)
 52. (cond ((bst-empty? bst) #f)
 53. ((lt? item (car bst))
 54. (bst-member? lt? item (cadr bst)))
 55. ((lt? (car bst) item)
 56. (bst-member? lt? item (caddr bst)))
 57. (else #t)))
 58.  
 59. (define (bst-insert lt? item bst)
 60. (cond ((bst-empty? bst)
 61. (list item (list) (list)))
 62. ((lt? item (car bst))
 63. (list (car bst)
 64. (bst-insert lt? item (cadr bst))
 65. (caddr bst)))
 66. ((lt? (car bst) item)
 67. (list (car bst)
 68. (cadr bst)
 69. (bst-insert lt? item (caddr bst))))
 70. (else bst)))
 71.  
 72. (define (bst-successor bst)
 73. (cond ((bst-empty? bst) bst-empty)
 74. ((bst-empty? (cadr bst)) bst)
 75. (else (bst-successor (cadr bst)))))
 76.  
 77. (define (bst-delete-root lt? bst)
 78. (cond ((and (bst-empty? (cadr bst))
 79. (bst-empty? (caddr bst))) bst-empty)
 80. ((bst-empty? (cadr bst)) (caddr bst))
 81. ((bst-empty? (caddr bst)) (cadr bst))
 82. (else (let ((new-root (car (bst-successor (caddr bst)))))
 83. (list new-root (cadr bst)
 84. (bst-delete lt? new-root (caddr bst)))))))
 85.  
 86. (define (bst-delete lt? item bst)
 87. (cond ((bst-empty? bst) bst)
 88. ((lt? item (car bst))
 89. (list (car bst)
 90. (bst-delete lt? item (cadr bst))
 91. (caddr bst)))
 92. ((lt? (car bst) item)
 93. (list (car bst)
 94. (cadr bst)
 95. (bst-delete lt? item (caddr bst))))
 96. (else (bst-delete-root lt? bst))))
 97.  
 98. ; distinct priority queue
 99.  
 100. (define (make-dpq lt?) (list lt? pq-empty bst-empty))
 101.  
 102. (define (dpq-empty? dpq) (pq-empty? (cadr dpq)))
 103.  
 104. (define (dpq-first dpq)
 105. (if (dpq-empty? dpq)
 106. (error 'dpq-first "can't extract minimum from null queue")
 107. (pq-first (cadr dpq))))
 108.  
 109. (define (dpq-insert item dpq)
 110. (if (bst-member? (car dpq) item (caddr dpq))
 111. dpq
 112. (list (car dpq)
 113. (pq-insert (car dpq) item (cadr dpq))
 114. (bst-insert (car dpq) item (caddr dpq)))))
 115.  
 116. (define (dpq-rest dpq)
 117. (if (dpq-empty? dpq)
 118. (error 'dpq-rest "can't delete minimum from null queue")
 119. (list (car dpq)
 120. (pq-rest (car dpq) (cadr dpq))
 121. (bst-delete (car dpq) (dpq-first dpq) (caddr dpq)))))
 122.  
 123. (define (dpq-enlist dpq) (pq->list (car dpq) (cadr dpq)))
 124.  
 125. (define (min-min-max xs)
 126. (let loop ((m (+ (apply min xs) 1)))
 127. (if (member m xs)
 128. (loop (+ m 1))
 129. (list (apply min xs) m (apply max xs)))))
 130.  
 131. (display (min-min-max '(-1 4 5 -23 24))) (newline)
 132.  
 133. (define (min-min-max xs)
 134. (let loop ((xs xs) (dpq (make-dpq <)))
 135. (if (pair? xs) (loop (cdr xs) (dpq-insert (car xs) dpq))
 136. (let ((m1 (dpq-first dpq)) (prev (dpq-first dpq)))
 137. (let loop ((dpq (dpq-rest dpq)))
 138. (if (= (+ prev 1) (dpq-first dpq))
 139. (loop (dpq-rest dpq))
 140. (let ((m2 (+ prev 1)))
 141. (let loop ((prev (dpq-first dpq)) (dpq (dpq-rest dpq)))
 142. (if (dpq-empty? dpq)
 143. (list m1 m2 prev)
 144. (loop (dpq-first dpq) (dpq-rest dpq)))))))))))
 145.  
 146. (display (min-min-max '(-1 4 5 -23 24))) (newline)
Success #stdin #stdout 0.05s 8936KB
stdin
Standard input is empty
stdout
(-23 -22 24)
(-23 -22 24)