fork(2) download
 1. #include <iostream>
 2. #include <math.h>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int testy;
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.  
 11. cin>>testy;
 12. int* test = new int[testy];
 13.  
 14. for (int i=0; i<testy; i++) //pentla jedenego testu
 15. {
 16. int m, n, zjedzone;
 17. zjedzone=0;
 18.  
 19. cin>>n>>m;
 20. //cout<<endl;
 21. int * tempo = new int[n];
 22. int * zje = new int[n];
 23.  
 24. for (int j=0; j<n; j++) //zapisywania czasu jedzienia kolejnych n
 25. {
 26. cin>>tempo[j];
 27. }
 28.  
 29. for (int k=0; k<n; k++) //pentla liczaca ile zje cistek kolejny n
 30. {
 31. zje[k]=ceil(86400/tempo[k]);
 32. zjedzone += zje[k];
 33. }
 34.  
 35. test[i] = ceil(zjedzone/m);
 36.  
 37. delete [] tempo;
 38. delete [] zje;
 39. }
 40.  
 41. for(int i=0; i<testy; i++)
 42. {
 43. cout<<test[i]<< endl;
 44. }
 45.  
 46. delete [] test;
 47.  
 48. //delete [] zje;
 49.  
 50. return 0;
 51. }
 52.  
 53.  
Success #stdin #stdout 0s 4520KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty