fork download
  1. ile_grubych, ile_ciastek = map(int,input().split())
  2. doba = 86400
  3. zjedzone = 0
  4. for i in range(ile_grubych):
  5. zjedzone += doba // int(input())
  6. pudelka = zjedzone // ile_ciastek
  7. if pudelka * ile_ciastek >= zjedzone:
  8. print(pudelka)
  9. else:
  10. print(pudelka+1)
Success #stdin #stdout 0.02s 9228KB
stdin
2 10
1800
3600
stdout
8