fork(10) download
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. class tabela
 6. {
 7. public:
 8. string napis;
 9. int x,y;
 10. double odleglosc;
 11. };
 12.  
 13. void wczytaj(tabela *tab, int liczby);
 14. void quicksort(tabela *tab, int lewy, int prawy);
 15.  
 16.  
 17. int t; //liczba testów
 18. int ile; //liczba współrzędnych
 19.  
 20. int main()
 21. {
 22. ios_base::sync_with_stdio(0);
 23. cin>>t;
 24. for (int test=1; test<=t; test++) {
 25. ios_base::sync_with_stdio(0);
 26. cin >> ile;
 27. tabela * tab;
 28. tab = new tabela [ile+1];
 29. wczytaj(tab,ile);
 30. quicksort(tab,0,ile-1);
 31.  
 32. for (int i=0; i<ile; i++) {
 33. cout << tab[i].napis << " " << tab[i].x << " "<< tab[i].y;
 34. if (i!=ile-1) {
 35. cout << endl;
 36. }
 37. }
 38. if (test!=t) {
 39. cout << endl;
 40. }
 41. delete [] tab;
 42. }
 43. return 0;
 44. }
 45.  
 46. void wczytaj(tabela *tab, int liczby) {
 47.  
 48. int a,b;
 49. string nazwa;
 50. for (int i=0; i<liczby; i++) {
 51. ios_base::sync_with_stdio(0);
 52. cin >> nazwa >> a >> b;
 53. tab[i].napis = nazwa;
 54. tab[i].x = a;
 55. tab[i].y = b;
 56. tab[i].odleglosc = (a*a+b*b);
 57. }
 58. cout << endl;
 59. }
 60.  
 61. void quicksort(tabela *tab, int lewy, int prawy) {
 62. int v=(lewy+prawy)/2;
 63. int i,j;
 64. i=lewy;
 65. j=prawy;
 66. do
 67. {
 68. while(tab[i].odleglosc<tab[v].odleglosc) i++;
 69. while(tab[j].odleglosc>tab[v].odleglosc) j--;
 70. if(i<=j)
 71. {
 72. tab[ile]=tab[i];
 73. tab[i]=tab[j];
 74. tab[j]=tab[ile];
 75. i++;
 76. j--;
 77. }
 78. }
 79. while(i<=j);
 80. if(j>lewy) quicksort(tab,lewy, j);
 81. if(i<prawy) quicksort(tab, i, prawy);
 82. }
 83.  
Success #stdin #stdout 0s 3412KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty