fork download
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. // dodawanie
 4. // funkcja dodaje dwa skladniki
 5. // return zwraca wynik sumy
 6. int dodaj(int skladnik1, int skladnik2){
 7. int suma;
 8. suma = skladnik1 + skladnik2;
 9. return suma;
 10. }
 11.  
 12. // odejmowanie
 13. int odejmij(int odjemna, int odjemnik){
 14. return odjemna - odjemnik;
 15. }
 16.  
 17. //wypisywanie na ekran
 18. void wypisz(int wynik){
 19. printf("Wynik to:%d\n", wynik);
 20. }
 21.  
 22. //pobieranie danych
 23. int pobierz(){
 24. int liczba;
 25. printf("Podaj liczbe:\n");
 26. scanf("%d", &liczba);
 27. return liczba;
 28. }
 29.  
 30. //referencje
 31. void mnozenie(int czynnik1, int czynnik2, int *iloczyn){
 32. *iloczyn = czynnik1 * czynnik2;
 33. }
 34. //tablica jest zawsze przez referencje
 35. void uzupelnij(int tab[4]){
 36. for (int i = 0; i < 4; i++) {
 37. tab[i] = i;
 38. }
 39. }
 40.  
 41. void wypiszTablice(int tab[4])
 42. {
 43. printf("\n");
 44. for (int i = 0; i < 4; i++) {
 45. printf("tab[%d] = %d\n",i,tab[i]);
 46. }
 47. }
 48.  
 49. int silnia(int n)
 50. {
 51. if (n == 0) return 1;
 52. return silnia(n - 1)*n;
 53. }
 54.  
 55.  
 56. // program
 57. int main(){
 58. // dane wejsciowe
 59. int liczba1, liczba2;
 60. int tab[4];
 61. // obliczenia
 62. int wynik1, wynik2;
 63. int iloczyn;
 64. wynik1 = wynik2 = 0;
 65. printf("program z funkcjami\n");
 66. liczba1 = pobierz();
 67. liczba2 = pobierz();
 68. //suma
 69. wynik1 = dodaj(liczba1, liczba2);
 70. wypisz(wynik1);
 71. wynik1 = odejmij(liczba1, liczba2);
 72. wypisz(wynik1);
 73. system("pause");
 74.  
 75. mnozenie(pobierz(), pobierz(), &iloczyn);
 76. wypisz(iloczyn);
 77.  
 78. uzupelnij(tab);
 79. wypiszTablice(tab);
 80.  
 81. wypisz(silnia(4));
 82.  
 83. system("pause");
 84. return 0;
 85. }
 86.  
Success #stdin #stdout #stderr 0s 4548KB
stdin
2
2
3
5
stdout
program z funkcjami
Podaj liczbe:
Podaj liczbe:
Wynik to:4
Wynik to:0
Podaj liczbe:
Podaj liczbe:
Wynik to:15

tab[0] = 0
tab[1] = 1
tab[2] = 2
tab[3] = 3
Wynik to:24
stderr
sh: 1: pause: not found
sh: 1: pause: not found