fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <cstdio>
 4. #include <cstdlib>
 5. #define maxn 10001
 6. using namespace std;
 7. vector<int> G[maxn];
 8. int BeFok[maxn];
 9. int van_szulo[maxn],van_gyerek[maxn],szulo[maxn][2];
 10. int n;
 11.  
 12. // mintafeladat megoldását használva
 13. // él: gyerek felé mutat
 14. void Beolvas(){
 15. int m,p,q1,q2;
 16. cin>>n>>m;
 17. for(int i=1;i<=n;i++){BeFok[i]=0;van_szulo[i]=0;van_gyerek[i]=0;}
 18. for (int i=0;i<m;i++){
 19. cin>>p>>q1>>q2;
 20. G[q1].push_back(p);
 21. G[q2].push_back(p);
 22. BeFok[p]+=2;
 23. szulo[p][0]=q1;
 24. szulo[p][1]=q2;
 25. van_szulo[p]=1;
 26. van_gyerek[q1]=1;
 27. van_gyerek[q2]=1;
 28. }
 29. }
 30.  
 31. int main(){
 32. Beolvas();
 33. vector<int> nev[n];
 34. int cnt,d,i,j,p,q,si,si2,size,szulo1,szulo2,melyseg=0,sol[maxn];
 35. unsigned int bit[32],**os,ans[maxn+1];
 36.  
 37. // topologikus sorrend megkeresése
 38. for (int p=1;p<=n;p++)
 39. if(BeFok[p]==0)
 40. nev[0].push_back(p);
 41.  
 42. while(nev[melyseg].size()>0){
 43. si=nev[melyseg].size();
 44. for(i=0;i<si;i++){
 45. p=nev[melyseg][i];
 46. si2=G[p].size();
 47. for(j=0;j<si2;j++){
 48. q=G[p][j];
 49. BeFok[q]--;
 50. if(BeFok[q]==0)
 51. nev[melyseg+1].push_back(q);
 52. }
 53. }
 54. melyseg++;
 55. }
 56.  
 57. bit[0]=1;for(i=1;i<32;i++)bit[i]=2*bit[i-1];
 58.  
 59. si=(n+32)/32;
 60. os=(unsigned int**)malloc((n+1)*sizeof(unsigned int*));
 61. for(i=0;i<=n;i++)os[i]=(unsigned int*)malloc(si*sizeof(unsigned int));
 62.  
 63. // Mindenkinek megkeresem az őseit, topologikus sorrendben veszem a pontokat, így egy pontra ez csak O(n) időbe kerül
 64. // igazából máshogy is O(n) idő lenne, de pont a top. sorrend miatt a szülők ősei ismertek, így lehet "éselni", azaz gyorsítani
 65. // az egész algoritmust!
 66. for(d=0;d<melyseg;d++){
 67. size=nev[d].size();
 68. for(i=0;i<size;i++){
 69. p=nev[d][i];
 70. if(!van_szulo[p]){for(j=0;j<si;j++)os[p][j]=0;}
 71. else{
 72. szulo1=szulo[p][0];
 73. szulo2=szulo[p][1];
 74. for(j=0;j<si;j++)os[p][j]=os[szulo1][j]|os[szulo2][j];
 75. os[p][szulo1>>5]|=bit[szulo1&31];
 76. os[p][szulo2>>5]|=bit[szulo2&31];
 77. }
 78. }
 79. }
 80.  
 81. for(j=0;j<si;j++)ans[j]=0xffffffff;
 82. for(d=0;d<melyseg;d++){
 83. size=nev[d].size();
 84. for(i=0;i<size;i++){
 85. p=nev[d][i];
 86. if(!van_gyerek[p])
 87. {for(j=0;j<si;j++)ans[j]&=os[p][j];}// nincs gyereke p-nek
 88. }
 89. }
 90.  
 91. cnt=0;
 92. for(i=1;i<=n;i++)
 93. if(ans[i>>5]&bit[i&31])sol[cnt++]=i;// az "i" közös ős lesz
 94.  
 95. cout<<cnt<<endl;
 96. if(cnt){
 97. for(i=0;i<cnt;i++){cout<<sol[i];if(i<cnt-1)cout<<" ";}
 98. cout<<endl;
 99. }
 100.  
 101. return 0;
 102. }
 103.  
Success #stdin #stdout 0s 3776KB
stdin
20 13 
4 3 8
5 8 9
6 11 12
7 13 15
3 1 16
8 2 17
9 16 10
11 16 10
12 17 10
13 16 14
15 17 14
16 18 19
17 19 20
stdout
5
16 17 18 19 20