fork(1) download
 1. #include <cstdio>
 2. #include <queue>
 3.  
 4. using namespace std;
 5. #define maxn 100000
 6.  
 7. int main(void){
 8.  
 9. priority_queue<int>pq;
 10.  
 11. int e,i,Q,R,N;
 12. long long int f,K,total=0,M[maxn+1];
 13.  
 14. // A maximálisan kifizethető összeg mindig olyan alakú, hogy valamilyen t-re veszem
 15. // a legkisebb t értékű érmét: g[1],..,g[t] és s=g[1]+...+g[t]-ig minden összeg
 16. // kifizethető, de s+1 már nem. Bizonyítás: érmék száma szerinti indukció;
 17. // N=1-re trivi, egyébként pedig, ha e[N]>s+1, akkor az s+1 még mindig nem fizethető ki
 18. // , ha pedig e[N]<=s+1, akkor s-ig minden kifizethető, és [s+1,s+e[N]]-ben is minden
 19. // (haszáljuk e[N]-t). És ezt folytatjuk, ha van s+e[N]+1-nél nem nagyobb, még fel
 20. // nem használt pénzérme. Az is látható, hogy a legkisebb értékű érméket kell választanunk,
 21. // hiszen csak s+1-nél nagyobb érme maradhat benn, ami így minden g[i] éremnél nagyobb
 22. // értékű, és ezzel egyetlen opt. felbontásban sem szerepelhetnek, a többi érmének pedig
 23. // szerepelnie kell, különben s-nél kisebb lesz a max. elérhető összeg.
 24.  
 25. // Prioritásos sorral oldom meg a problémát: O(N*log(N)) időben.
 26. scanf("%d%d",&Q,&N);
 27. for(i=1;i<=N;i++){
 28. scanf("%d",&e);
 29. pq.push(-e);
 30. while(!pq.empty()){
 31. f=-(pq.top());
 32. if(f<=total+1){total+=f;pq.pop();}
 33. else break;
 34. }
 35. M[i]=total;
 36. }
 37. while(Q--){
 38. scanf("%lld%d",&K,&R);
 39. if(K<=M[R])printf("IGEN\n");
 40. else printf("NEM\n");
 41. }
 42.  
 43. return 0;
 44. }
 45.  
Success #stdin #stdout 0s 3536KB
stdin
2 5
4 2 1 13 4
13 4
10 5
stdout
NEM
IGEN