fork(2) download
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. #define ROZMIAR 4
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9. int podejscia;
 10. cin>>podejscia;
 11. for(int x=0; x<podejscia; x++)
 12. {
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19. int ile_liczb=4;
 20.  
 21. int gruszka=0;
 22. float tablica [gruszka];
 23.  
 24. float liczba;
 25.  
 26.  
 27.  
 28. //11cout<<"Podaj ile liczb w ciagu: ";
 29. cin>>gruszka;
 30.  
 31. //tworzymy tablice na liczby
 32. for (int i=0; i<gruszka; i++)
 33. {
 34. cin>>liczba;
 35. tablica [i]=liczba;
 36. }
 37. // liczymy srednia
 38. float srednia;
 39. float suma=0;
 40.  
 41. for (int j=0; j<gruszka; j++)
 42. {
 43. suma+=tablica[j];
 44. }
 45.  
 46. srednia=suma/gruszka;
 47. //`````````````````````````cout<<"Srednia to "<<srednia<<endl;
 48.  
 49. // sprawdzamy ktora jest najblizej sredniej
 50. // w tej tablicy zapisujemy wszystkie roznice miedzy wpisanymi wartosciamy w tablica a srednia
 51. float tablicaS[gruszka];
 52. for (int k=0; k<gruszka; k++)
 53. {
 54. tablicaS[k]=abs(srednia-tablica[k]);
 55. //111cout<<"Pierwsza wartosc tablicys --->"<<tablicaS[k]<<endl;
 56. }
 57. //szukanie najmniejszej roznicy
 58. float szuflada_trik=tablicaS[0];
 59. for (int m=0; m<gruszka; m++)
 60. {
 61.  
 62. if (tablicaS[m]<szuflada_trik)
 63. {
 64. szuflada_trik=tablicaS[m];
 65.  
 66. }
 67. } //111cout<<"szuflada trik to "<<szuflada_trik<<endl;
 68.  
 69. float wynik;
 70.  
 71. for (int n=0; n<gruszka; n++)
 72. {
 73. if(szuflada_trik==tablicaS[n]) //wynik=tablica[n];
 74. {
 75. wynik=tablica[n];
 76. n=gruszka;
 77. }
 78. }
 79.  
 80. //cout<<"wynik to "<<wynik<<endl;
 81. cout<<wynik<<endl;
 82.  
 83.  
 84.  
 85. } //uwaga
 86.  
 87. return 0;
 88. }
Success #stdin #stdout 0s 15232KB
stdin
3
4 1 2 3 4 
4 4 3 2 1
4 0 3 2 4
stdout
4
1
4