fork download
 1. // Damian Kakol 184890 i Krzysztof Dymanowski 184836 ACiR 3 IDE: Microsoft Visual Studio / JetBrains Clion
 2. #include <iostream>
 3. #include <iomanip>
 4. #include <ctime>
 5. #include <cstdlib>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. const int Wymiar8 = 8;
 10. const int Wymiar4 = 4;
 11. const int Wymiar40 = 40;
 12. const int Wymiar20 = 20;
 13.  
 14. #define BialePole char(219)
 15. #define CzarnePole char(255)
 16. #define Robocik char(167)
 17.  
 18.  
 19. struct Wierzcholek {
 20. Wierzcholek* next;
 21. int numerwierzcholka;
 22. };
 23.  
 24. void GenerujMacierzSegmentow(char MacierzSegmentow[Wymiar8][Wymiar4]);
 25. void WypiszMacierz(char MacierzSegmentow[Wymiar8][Wymiar4]);
 26. void StworzMacierzPlanszy(char MacierzSegmentow[Wymiar8][Wymiar4], int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20]);
 27. void DefinicjaSegmentu(char MacierzSegmentow[Wymiar8][Wymiar4], int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20], int w, int k);
 28. void WypelnienieSegmentu(int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20], int Segment, int w, int k);
 29. void UwtorzSasiada(int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20], Wierzcholek**& TablicaList, const char Kierunek, int row, int column);
 30. void InicjalizacjaListy(int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20], Wierzcholek**& TablicaList, bool*& visited);
 31. bool DFS(Wierzcholek**& TablicaList, bool*& visited, int startowy, int koncowy, int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20]);
 32.  
 33. void GenerujMacierzSegmentow(char MacierzSegmentow[Wymiar8][Wymiar4])
 34. {
 35. for (int i = 0; i < 8; i++)
 36. for (int j = 0; j < 4; j++)
 37. MacierzSegmentow[i][j] = char(rand() % 6 + 65);
 38. }
 39.  
 40. void WypiszMacierz(char MacierzSegmentow[Wymiar8][Wymiar4])
 41. {
 42. for (int i = 0; i < 8; i++)
 43. {
 44. for (int j = 0; j < 4; j++)
 45. {
 46. cout << setw(3) << MacierzSegmentow[i][j];
 47. }
 48. cout << "\n";
 49. }
 50. }
 51.  
 52. void StworzMacierzPlanszy(char MacierzSegmentow[Wymiar8][Wymiar4], int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20])
 53. {
 54. for (int w = 0; w < Wymiar8; w++)
 55. for (int k = 0; k < Wymiar4; k++)
 56. {
 57. DefinicjaSegmentu(MacierzSegmentow, MacierzGrafu, w, k);
 58. }
 59.  
 60. }
 61.  
 62. void DefinicjaSegmentu(char MacierzSegmentow[Wymiar8][Wymiar4], int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20], int w, int k)
 63. {
 64. int var = int((MacierzSegmentow[w][k]) - 64);
 65. switch (var)
 66. {
 67. case 1: WypelnienieSegmentu(MacierzGrafu, 1, w, k);
 68. break;
 69. case 2: WypelnienieSegmentu(MacierzGrafu, 2, w, k);
 70. break;
 71. case 3: WypelnienieSegmentu(MacierzGrafu, 3, w, k);
 72. break;
 73. case 4: WypelnienieSegmentu(MacierzGrafu, 4, w, k);
 74. break;
 75. case 5: WypelnienieSegmentu(MacierzGrafu, 5, w, k);
 76. break;
 77. case 6: WypelnienieSegmentu(MacierzGrafu, 6, w, k);
 78. break;
 79. }
 80. }
 81.  
 82. void WypelnienieSegmentu(int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20], int Segment, int w, int k)
 83. {
 84. int r = w;
 85. int c = k;
 86. switch (Segment)
 87. {
 88. case 1: {
 89. MacierzGrafu[r * 5][c * 5] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 4] = 0;
 90. MacierzGrafu[(r * 5) + 1][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 4] = 0;
 91. MacierzGrafu[(r * 5) + 2][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 2] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 4] = 1;
 92. MacierzGrafu[(r * 5) + 3][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 4] = 0;
 93. MacierzGrafu[(r * 5) + 4][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 4] = 0;
 94. break;
 95. }
 96. case 2: {
 97. MacierzGrafu[r * 5][c * 5] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 4] = 0;
 98. MacierzGrafu[(r * 5) + 1][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 2] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 4] = 0;
 99. MacierzGrafu[(r * 5) + 2][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 4] = 1;
 100. MacierzGrafu[(r * 5) + 3][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 4] = 0;
 101. MacierzGrafu[(r * 5) + 4][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 4] = 0;
 102. break;
 103. }
 104. case 3: {
 105. MacierzGrafu[r * 5][c * 5] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 4] = 1;
 106. MacierzGrafu[(r * 5) + 1][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 2] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 4] = 1;
 107. MacierzGrafu[(r * 5) + 2][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 2] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 4] = 1;
 108. MacierzGrafu[(r * 5) + 3][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 2] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 4] = 0;
 109. MacierzGrafu[(r * 5) + 4][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 4] = 1;
 110. break;
 111. }
 112. case 4: {
 113. MacierzGrafu[r * 5][c * 5] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 4] = 1;
 114. MacierzGrafu[(r * 5) + 1][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 4] = 1;
 115. MacierzGrafu[(r * 5) + 2][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 2] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 4] = 1;
 116. MacierzGrafu[(r * 5) + 3][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 4] = 0;
 117. MacierzGrafu[(r * 5) + 4][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 4] = 0;
 118. break;
 119. }
 120. case 5: {
 121. MacierzGrafu[r * 5][c * 5] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 4] = 0;
 122. MacierzGrafu[(r * 5) + 1][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 4] = 0;
 123. MacierzGrafu[(r * 5) + 2][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 2] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 4] = 1;
 124. MacierzGrafu[(r * 5) + 3][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 2] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 4] = 1;
 125. MacierzGrafu[(r * 5) + 4][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 4] = 0;
 126. break;
 127. }
 128. case 6: {
 129. MacierzGrafu[r * 5][c * 5] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[r * 5][(c * 5) + 4] = 0;
 130. MacierzGrafu[(r * 5) + 1][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 1][(c * 5) + 4] = 0;
 131. MacierzGrafu[(r * 5) + 2][c * 5] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 1] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 3] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 2][(c * 5) + 4] = 1;
 132. MacierzGrafu[(r * 5) + 3][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 3][(c * 5) + 4] = 0;
 133. MacierzGrafu[(r * 5) + 4][c * 5] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 1] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 2] = 1; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 3] = 0; MacierzGrafu[(r * 5) + 4][(c * 5) + 4] = 0;
 134. break;
 135. }
 136. }
 137. }
 138.  
 139. void InicjalizacjaListy(int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20], Wierzcholek **& TablicaList,bool*& visited)
 140. {
 141. TablicaList = new Wierzcholek * [Wymiar40 * Wymiar20];
 142. visited = new bool[Wymiar40 * Wymiar20];
 143. Wierzcholek* p;
 144. char dol = 'D', gora = 'G', lewo = 'L', prawo = 'P';
 145. for (int i = 0; i < Wymiar40 * Wymiar20; i++)
 146. {
 147. TablicaList[i] = NULL;
 148. visited[i] = false;
 149. }
 150.  
 151. for (int i = 0; i < Wymiar40; i++)
 152. for (int j = 0; j < Wymiar20; j++)
 153. {
 154. if (MacierzGrafu[i][j] == 0) continue; // Gora,lewo,prawo,dol
 155. if (i == 0)
 156. {
 157. if (j == 0)
 158. {
 159. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, prawo, i, j);
 160. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, dol, i, j);
 161. }
 162. else if (j == Wymiar40 - 1)
 163. {
 164. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, lewo, i, j);
 165. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, dol, i, j);
 166. }
 167. else
 168. {
 169. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, lewo, i, j);
 170. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, prawo, i, j);
 171. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, dol, i, j);
 172. }
 173. }
 174. else if (j == 0)
 175. {
 176. if (i == Wymiar40 - 1)
 177. {
 178. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, gora, i, j);
 179. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, prawo, i, j);
 180. }
 181. else
 182. {
 183. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, gora, i, j);
 184. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, prawo, i, j);
 185. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, dol, i, j);
 186. }
 187. }
 188. else if (i == Wymiar40 - 1)
 189. {
 190. if (j == Wymiar40 - 1)
 191. {
 192. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, gora, i, j);
 193. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, lewo, i, j);
 194. }
 195. else
 196. {
 197. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, gora, i, j);
 198. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, lewo, i, j);
 199. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, prawo, i, j);
 200. }
 201. }
 202. else if (j == Wymiar40 - 1)
 203. {
 204. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, gora, i, j);
 205. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, lewo, i, j);
 206. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, dol, i, j);
 207. }
 208. else
 209. {
 210. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, gora, i, j);
 211. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, lewo, i, j);
 212. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, prawo, i, j);
 213. UwtorzSasiada(MacierzGrafu, TablicaList, dol, i, j);
 214.  
 215. }
 216. /*cin >> v1 >> v2; // wierzcholek poczatkowy i koncowy
 217. p = new Wierzcholek;
 218. p->wartosc = v2;
 219. p->next = TablicaList[v1];
 220. TablicaList[v1] = p;*/
 221. }
 222. };
 223.  
 224. void UwtorzSasiada(int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20], Wierzcholek **& TablicaList,const char Kierunek, int row, int column) // 68-D(1) 71-G(4) 76-L(9) 80-P(13)
 225. {
 226. Wierzcholek* p;
 227. int variable = int(Kierunek) - 67;
 228. switch (variable)
 229. {
 230. case 1: {
 231. if (MacierzGrafu[row + 1][column] == 1)
 232. {
 233. p = new Wierzcholek;
 234. p->numerwierzcholka = (((row + 1) * Wymiar20) + column);
 235. p->next = TablicaList[(row * Wymiar20) + column];
 236. TablicaList[(row * Wymiar20) + column] = p;
 237. }
 238. }break;
 239. case 4: {
 240. if (MacierzGrafu[row - 1][column] == 1)
 241. {
 242. p = new Wierzcholek;
 243. p->numerwierzcholka = (((row - 1) * Wymiar20) + column);
 244. p->next = TablicaList[(row * Wymiar20) + column];
 245. TablicaList[(row * Wymiar20) + column] = p;
 246. }
 247. }break;
 248. case 9: {
 249. if (MacierzGrafu[row][column - 1] == 1)
 250. {
 251. p = new Wierzcholek;
 252. p->numerwierzcholka = ((row * Wymiar20) + column - 1);
 253. p->next = TablicaList[(row * Wymiar20) + column];
 254. TablicaList[(row * Wymiar20) + column] = p;
 255. }
 256. }break;
 257. case 13: {
 258. if (MacierzGrafu[row][column + 1] == 1)
 259. {
 260. p = new Wierzcholek;
 261. p->numerwierzcholka = ((row * Wymiar20) + column + 1);
 262. p->next = TablicaList[(row * Wymiar20) + column];
 263. TablicaList[(row * Wymiar20) + column] = p;
 264. }
 265. }break;
 266. }
 267. }
 268.  
 269. void WypiszWierzcholki(Wierzcholek **& TablicaList)
 270. {
 271. Wierzcholek* p;
 272. for (int i = 0; i < Wymiar40 * Wymiar20; i++)
 273. {
 274. cout << "Lista [ " << i << " ] =";
 275. p = TablicaList[i];
 276. while (p)
 277. {
 278. cout << setw(5) << p->numerwierzcholka;
 279. p = p->next;
 280. }
 281. cout << endl;
 282. }
 283. }
 284.  
 285. void UsunGraf(Wierzcholek**& TablicaList, bool*& visited)
 286. {
 287. Wierzcholek* p, * r;
 288. for (int i = 0; i < Wymiar40 * Wymiar20; i++)
 289. {
 290. p = TablicaList[i];
 291. while (p)
 292. {
 293. r = p;
 294. p = p->next;
 295. delete r;
 296. }
 297. }
 298.  
 299. delete[] TablicaList;
 300. delete[] visited;
 301. }
 302.  
 303. bool DFS(Wierzcholek**& TablicaList, bool*& visited, int startowy, int koncowy, int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20])
 304.  
 305. {
 306. Wierzcholek* p;
 307. visited[startowy] = true;
 308.  
 309. cout << setw(3) << startowy << "->";
 310.  
 311. // if (startowy == koncowy)
 312. // {
 313. // cout << koncowy << setw(5) << "funkcja znalazla droge";
 314. // return true;
 315. //}
 316. for (p = TablicaList[startowy]; p; p = p->next)
 317. {
 318. MacierzGrafu[startowy / 20][startowy % 20] = 2;
 319. if (!visited[p->numerwierzcholka] && DFS(TablicaList, visited, p->numerwierzcholka, koncowy, MacierzGrafu));
 320. return true;
 321. }
 322. return false;
 323. }
 324.  
 325. void Initialize()
 326. {
 327.  
 328. }
 329.  
 330. int main()
 331. {
 332. Wierzcholek* p;
 333. Wierzcholek* r;
 334. bool* visited;
 335. int* SciezkaRobota = new int[Wymiar40 * Wymiar20];
 336. int R1, C1, R2, C2;
 337.  
 338. char Macierz[Wymiar8][Wymiar4];
 339. int MacierzGrafu[Wymiar40][Wymiar20];
 340. srand(time(NULL));
 341.  
 342. GenerujMacierzSegmentow(Macierz);
 343.  
 344. WypiszMacierz(Macierz);
 345.  
 346. StworzMacierzPlanszy(Macierz, MacierzGrafu);
 347.  
 348. for (int g = 0; g < Wymiar40; g++)
 349. {
 350. for (int z = 0; z < Wymiar20; z++)
 351. if (MacierzGrafu[g][z])
 352. cout << BialePole;
 353. else cout << CzarnePole;
 354. cout << "\n";
 355. }
 356. Wierzcholek** TablicaList;
 357.  
 358. InicjalizacjaListy(MacierzGrafu, TablicaList, visited);
 359. /*
 360. * {
 361. cin >> v1 >> v2; // wierzcholek poczatkowy i koncowy
 362. p = new Wierzcholek;
 363. p->wartosc = v2;
 364. p->next = TablicaList[v1];
 365. TablicaList[v1] = p;
 366. }
 367. */
 368. WypiszWierzcholki(TablicaList);
 369.  
 370.  
 371. do{
 372. R1 = rand() % Wymiar40;
 373. C1 = rand() % Wymiar20;
 374. } while (!MacierzGrafu[R1][C1]);
 375.  
 376. do{
 377. R2 = rand() % Wymiar40;
 378. C2 = rand() % Wymiar20;
 379. } while (!MacierzGrafu[R2][C2] && (R2 != R1) && (C2 != C1));
 380.  
 381. int LosowyWierzcholek = (R1 * Wymiar20) + C1;
 382.  
 383. int KoncowyWierzcholek = (R2 * Wymiar20) + C2;
 384. cout << LosowyWierzcholek << setw(5) << KoncowyWierzcholek << "\n";
 385.  
 386. bool result = DFS(TablicaList, visited, LosowyWierzcholek, KoncowyWierzcholek, MacierzGrafu);
 387. cout << "result: " << result;
 388.  
 389. cout << endl << endl << endl;
 390.  
 391. for (int g = 0; g < Wymiar40; g++)
 392. {
 393.  
 394. for (int z = 0; z < Wymiar20; z++) {
 395. if (g == R1 && z == C1) {
 396. cout << "A";
 397. }
 398. else if (g == R2 && z == C2) {
 399. cout << "R";
 400. }
 401. else if (MacierzGrafu[g][z] == 1) {
 402. cout << BialePole;
 403. }
 404. else if (MacierzGrafu[g][z] == 2) {
 405. cout << "+";
 406. }
 407. else {
 408. cout << CzarnePole;
 409. }
 410.  
 411. //cout << setw(5) << (g*Wymiar20)+z;
 412. }
 413. cout << "\n";
 414.  
 415. }
 416.  
 417. UsunGraf(TablicaList, visited);
 418.  
 419. return 0;
 420. }
Success #stdin #stdout 0s 4652KB
stdin
Standard input is empty
stdout
 F C F A
 C F E A
 A C B C
 F F B B
 A A C F
 F E E F
 F F F B
 F F E E
����������������
���������������
������������������
����������������
����������������
����������������
���������������
�����������������
���������������
����������������
�����������������
���������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
��������������
��������������������
����������������
����������������
����������������
���������������
�����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
������������������
���������������
����������������
����������������
���������������
��������������������
����������������
����������������
����������������
����������������
������������������
����������������
����������������
Lista [ 0 ] =
Lista [ 1 ] =
Lista [ 2 ] =  22
Lista [ 3 ] =
Lista [ 4 ] =
Lista [ 5 ] =  25  6
Lista [ 6 ] =  26  7  5
Lista [ 7 ] =  8  6
Lista [ 8 ] =  28  9  7
Lista [ 9 ] =  29  8
Lista [ 10 ] =
Lista [ 11 ] =
Lista [ 12 ] =  32
Lista [ 13 ] =
Lista [ 14 ] =
Lista [ 15 ] =
Lista [ 16 ] =
Lista [ 17 ] =  37
Lista [ 18 ] =
Lista [ 19 ] =
Lista [ 20 ] =
Lista [ 21 ] =
Lista [ 22 ] =  42  2
Lista [ 23 ] =
Lista [ 24 ] =
Lista [ 25 ] =  45  26  5
Lista [ 26 ] =  46  25  6
Lista [ 27 ] =
Lista [ 28 ] =  29  8
Lista [ 29 ] =  49  28  9
Lista [ 30 ] =
Lista [ 31 ] =
Lista [ 32 ] =  52  12
Lista [ 33 ] =
Lista [ 34 ] =
Lista [ 35 ] =
Lista [ 36 ] =  56  37
Lista [ 37 ] =  36  17
Lista [ 38 ] =
Lista [ 39 ] =
Lista [ 40 ] =  41
Lista [ 41 ] =  42  40
Lista [ 42 ] =  62  43  41  22
Lista [ 43 ] =  44  42
Lista [ 44 ] =  45  43
Lista [ 45 ] =  46  44  25
Lista [ 46 ] =  66  45  26
Lista [ 47 ] =
Lista [ 48 ] =
Lista [ 49 ] =  50  29
Lista [ 50 ] =  51  49
Lista [ 51 ] =  52  50
Lista [ 52 ] =  72  53  51  32
Lista [ 53 ] =  54  52
Lista [ 54 ] =  55  53
Lista [ 55 ] =  56  54
Lista [ 56 ] =  76  55  36
Lista [ 57 ] =
Lista [ 58 ] =  78  59
Lista [ 59 ] =  58
Lista [ 60 ] =
Lista [ 61 ] =
Lista [ 62 ] =  82  42
Lista [ 63 ] =
Lista [ 64 ] =
Lista [ 65 ] =
Lista [ 66 ] =  86  46
Lista [ 67 ] =
Lista [ 68 ] =
Lista [ 69 ] =
Lista [ 70 ] =
Lista [ 71 ] =
Lista [ 72 ] =  92  52
Lista [ 73 ] =
Lista [ 74 ] =
Lista [ 75 ] =
Lista [ 76 ] =  77  56
Lista [ 77 ] =  97  78  76
Lista [ 78 ] =  77  58
Lista [ 79 ] =
Lista [ 80 ] =
Lista [ 81 ] =
Lista [ 82 ] = 102  62
Lista [ 83 ] =
Lista [ 84 ] =
Lista [ 85 ] =
Lista [ 86 ] =  87  66
Lista [ 87 ] = 107  88  86
Lista [ 88 ] =  89  87
Lista [ 89 ] =  88
Lista [ 90 ] =
Lista [ 91 ] =
Lista [ 92 ] = 112  72
Lista [ 93 ] =
Lista [ 94 ] =
Lista [ 95 ] =
Lista [ 96 ] =
Lista [ 97 ] = 117  77
Lista [ 98 ] =
Lista [ 99 ] =
Lista [ 100 ] = 120 101
Lista [ 101 ] = 121 102 100
Lista [ 102 ] = 103 101  82
Lista [ 103 ] = 123 104 102
Lista [ 104 ] = 124 103
Lista [ 105 ] =
Lista [ 106 ] =
Lista [ 107 ] = 127  87
Lista [ 108 ] =
Lista [ 109 ] =
Lista [ 110 ] = 111
Lista [ 111 ] = 131 112 110
Lista [ 112 ] = 132 111  92
Lista [ 113 ] =
Lista [ 114 ] =
Lista [ 115 ] =
Lista [ 116 ] =
Lista [ 117 ] = 137  97
Lista [ 118 ] =
Lista [ 119 ] =
Lista [ 120 ] = 140 121 100
Lista [ 121 ] = 141 120 101
Lista [ 122 ] =
Lista [ 123 ] = 124 103
Lista [ 124 ] = 144 123 104
Lista [ 125 ] =
Lista [ 126 ] =
Lista [ 127 ] = 147 107
Lista [ 128 ] =
Lista [ 129 ] =
Lista [ 130 ] =
Lista [ 131 ] = 151 132 111
Lista [ 132 ] = 133 131 112
Lista [ 133 ] = 153 132
Lista [ 134 ] =
Lista [ 135 ] =
Lista [ 136 ] = 156 137
Lista [ 137 ] = 136 117
Lista [ 138 ] =
Lista [ 139 ] =
Lista [ 140 ] = 141 120
Lista [ 141 ] = 161 140 121
Lista [ 142 ] =
Lista [ 143 ] =
Lista [ 144 ] = 145 124
Lista [ 145 ] = 146 144
Lista [ 146 ] = 147 145
Lista [ 147 ] = 167 148 146 127
Lista [ 148 ] = 149 147
Lista [ 149 ] = 150 148
Lista [ 150 ] = 170 151 149
Lista [ 151 ] = 171 150 131
Lista [ 152 ] =
Lista [ 153 ] = 173 154 133
Lista [ 154 ] = 174 155 153
Lista [ 155 ] = 156 154
Lista [ 156 ] = 176 155 136
Lista [ 157 ] =
Lista [ 158 ] = 178 159
Lista [ 159 ] = 158
Lista [ 160 ] =
Lista [ 161 ] = 181 141
Lista [ 162 ] =
Lista [ 163 ] =
Lista [ 164 ] =
Lista [ 165 ] =
Lista [ 166 ] =
Lista [ 167 ] = 187 147
Lista [ 168 ] =
Lista [ 169 ] =
Lista [ 170 ] = 190 171 150
Lista [ 171 ] = 191 170 151
Lista [ 172 ] =
Lista [ 173 ] = 193 174 153
Lista [ 174 ] = 173 154
Lista [ 175 ] =
Lista [ 176 ] = 177 156
Lista [ 177 ] = 197 178 176
Lista [ 178 ] = 177 158
Lista [ 179 ] =
Lista [ 180 ] =
Lista [ 181 ] = 182 161
Lista [ 182 ] = 202 183 181
Lista [ 183 ] = 184 182
Lista [ 184 ] = 183
Lista [ 185 ] =
Lista [ 186 ] =
Lista [ 187 ] = 207 167
Lista [ 188 ] =
Lista [ 189 ] =
Lista [ 190 ] = 191 170
Lista [ 191 ] = 192 190 171
Lista [ 192 ] = 212 193 191
Lista [ 193 ] = 213 192 173
Lista [ 194 ] =
Lista [ 195 ] =
Lista [ 196 ] =
Lista [ 197 ] = 217 177
Lista [ 198 ] =
Lista [ 199 ] =
Lista [ 200 ] =
Lista [ 201 ] =
Lista [ 202 ] = 222 182
Lista [ 203 ] =
Lista [ 204 ] =
Lista [ 205 ] = 225 206
Lista [ 206 ] = 226 207 205
Lista [ 207 ] = 208 206 187
Lista [ 208 ] = 228 209 207
Lista [ 209 ] = 229 208
Lista [ 210 ] =
Lista [ 211 ] =
Lista [ 212 ] = 213 192
Lista [ 213 ] = 233 212 193
Lista [ 214 ] =
Lista [ 215 ] = 235 216
Lista [ 216 ] = 236 217 215
Lista [ 217 ] = 218 216 197
Lista [ 218 ] = 238 219 217
Lista [ 219 ] = 239 218
Lista [ 220 ] =
Lista [ 221 ] = 241 222
Lista [ 222 ] = 221 202
Lista [ 223 ] =
Lista [ 224 ] =
Lista [ 225 ] = 245 226 205
Lista [ 226 ] = 246 225 206
Lista [ 227 ] =
Lista [ 228 ] = 229 208
Lista [ 229 ] = 249 230 228 209
Lista [ 230 ] = 250 229
Lista [ 231 ] =
Lista [ 232 ] =
Lista [ 233 ] = 253 213
Lista [ 234 ] =
Lista [ 235 ] = 255 236 215
Lista [ 236 ] = 256 235 216
Lista [ 237 ] =
Lista [ 238 ] = 239 218
Lista [ 239 ] = 259 240 238 219
Lista [ 240 ] = 241
Lista [ 241 ] = 261 240 221
Lista [ 242 ] =
Lista [ 243 ] = 263 244
Lista [ 244 ] = 245 243
Lista [ 245 ] = 246 244 225
Lista [ 246 ] = 266 245 226
Lista [ 247 ] =
Lista [ 248 ] =
Lista [ 249 ] = 250 229
Lista [ 250 ] = 251 249 230
Lista [ 251 ] = 271 252 250
Lista [ 252 ] = 272 253 251
Lista [ 253 ] = 273 254 252 233
Lista [ 254 ] = 255 253
Lista [ 255 ] = 256 254 235
Lista [ 256 ] = 276 255 236
Lista [ 257 ] =
Lista [ 258 ] =
Lista [ 259 ] = 239
Lista [ 260 ] =
Lista [ 261 ] = 262 241
Lista [ 262 ] = 282 263 261
Lista [ 263 ] = 262 243
Lista [ 264 ] =
Lista [ 265 ] =
Lista [ 266 ] = 286 246
Lista [ 267 ] =
Lista [ 268 ] =
Lista [ 269 ] =
Lista [ 270 ] =
Lista [ 271 ] = 272 251
Lista [ 272 ] = 292 273 271 252
Lista [ 273 ] = 293 272 253
Lista [ 274 ] =
Lista [ 275 ] =
Lista [ 276 ] = 296 256
Lista [ 277 ] =
Lista [ 278 ] =
Lista [ 279 ] =
Lista [ 280 ] =
Lista [ 281 ] =
Lista [ 282 ] = 302 262
Lista [ 283 ] =
Lista [ 284 ] =
Lista [ 285 ] =
Lista [ 286 ] = 287 266
Lista [ 287 ] = 307 288 286
Lista [ 288 ] = 289 287
Lista [ 289 ] = 288
Lista [ 290 ] =
Lista [ 291 ] =
Lista [ 292 ] = 312 293 272
Lista [ 293 ] = 313 292 273
Lista [ 294 ] =
Lista [ 295 ] =
Lista [ 296 ] = 297 276
Lista [ 297 ] = 317 298 296
Lista [ 298 ] = 318 299 297
Lista [ 299 ] = 298
Lista [ 300 ] =
Lista [ 301 ] =
Lista [ 302 ] = 322 282
Lista [ 303 ] =
Lista [ 304 ] =
Lista [ 305 ] =
Lista [ 306 ] =
Lista [ 307 ] = 327 287
Lista [ 308 ] =
Lista [ 309 ] =
Lista [ 310 ] =
Lista [ 311 ] =
Lista [ 312 ] = 313 292
Lista [ 313 ] = 333 312 293
Lista [ 314 ] =
Lista [ 315 ] =
Lista [ 316 ] =
Lista [ 317 ] = 318 297
Lista [ 318 ] = 338 317 298
Lista [ 319 ] =
Lista [ 320 ] =
Lista [ 321 ] =
Lista [ 322 ] = 342 302
Lista [ 323 ] =
Lista [ 324 ] =
Lista [ 325 ] =
Lista [ 326 ] =
Lista [ 327 ] = 347 307
Lista [ 328 ] =
Lista [ 329 ] =
Lista [ 330 ] = 350
Lista [ 331 ] =
Lista [ 332 ] =
Lista [ 333 ] = 353 313
Lista [ 334 ] =
Lista [ 335 ] = 355
Lista [ 336 ] =
Lista [ 337 ] =
Lista [ 338 ] = 358 318
Lista [ 339 ] =
Lista [ 340 ] = 341
Lista [ 341 ] = 342 340
Lista [ 342 ] = 362 343 341 322
Lista [ 343 ] = 344 342
Lista [ 344 ] = 345 343
Lista [ 345 ] = 346 344
Lista [ 346 ] = 347 345
Lista [ 347 ] = 367 348 346 327
Lista [ 348 ] = 349 347
Lista [ 349 ] = 350 348
Lista [ 350 ] = 351 349 330
Lista [ 351 ] = 371 352 350
Lista [ 352 ] = 372 353 351
Lista [ 353 ] = 373 354 352 333
Lista [ 354 ] = 355 353
Lista [ 355 ] = 356 354 335
Lista [ 356 ] = 376 357 355
Lista [ 357 ] = 377 358 356
Lista [ 358 ] = 378 359 357 338
Lista [ 359 ] = 358
Lista [ 360 ] =
Lista [ 361 ] =
Lista [ 362 ] = 382 342
Lista [ 363 ] =
Lista [ 364 ] =
Lista [ 365 ] =
Lista [ 366 ] =
Lista [ 367 ] = 387 347
Lista [ 368 ] =
Lista [ 369 ] =
Lista [ 370 ] =
Lista [ 371 ] = 372 351
Lista [ 372 ] = 392 373 371 352
Lista [ 373 ] = 393 372 353
Lista [ 374 ] =
Lista [ 375 ] =
Lista [ 376 ] = 377 356
Lista [ 377 ] = 397 378 376 357
Lista [ 378 ] = 398 377 358
Lista [ 379 ] =
Lista [ 380 ] =
Lista [ 381 ] =
Lista [ 382 ] = 402 362
Lista [ 383 ] =
Lista [ 384 ] =
Lista [ 385 ] =
Lista [ 386 ] =
Lista [ 387 ] = 407 367
Lista [ 388 ] =
Lista [ 389 ] =
Lista [ 390 ] =
Lista [ 391 ] =
Lista [ 392 ] = 412 393 372
Lista [ 393 ] = 413 392 373
Lista [ 394 ] =
Lista [ 395 ] =
Lista [ 396 ] =
Lista [ 397 ] = 417 398 377
Lista [ 398 ] = 397 378
Lista [ 399 ] =
Lista [ 400 ] =
Lista [ 401 ] =
Lista [ 402 ] = 422 382
Lista [ 403 ] =
Lista [ 404 ] =
Lista [ 405 ] =
Lista [ 406 ] =
Lista [ 407 ] = 427 387
Lista [ 408 ] =
Lista [ 409 ] =
Lista [ 410 ] = 430 411
Lista [ 411 ] = 431 412 410
Lista [ 412 ] = 413 411 392
Lista [ 413 ] = 433 414 412 393
Lista [ 414 ] = 434 413
Lista [ 415 ] =
Lista [ 416 ] =
Lista [ 417 ] = 437 397
Lista [ 418 ] =
Lista [ 419 ] =
Lista [ 420 ] =
Lista [ 421 ] = 441 422
Lista [ 422 ] = 421 402
Lista [ 423 ] =
Lista [ 424 ] =
Lista [ 425 ] =
Lista [ 426 ] = 446 427
Lista [ 427 ] = 426 407
Lista [ 428 ] =
Lista [ 429 ] =
Lista [ 430 ] = 450 431 410
Lista [ 431 ] = 451 430 411
Lista [ 432 ] =
Lista [ 433 ] = 434 413
Lista [ 434 ] = 454 433 414
Lista [ 435 ] =
Lista [ 436 ] =
Lista [ 437 ] = 457 417
Lista [ 438 ] =
Lista [ 439 ] =
Lista [ 440 ] = 441
Lista [ 441 ] = 461 440 421
Lista [ 442 ] =
Lista [ 443 ] = 463 444
Lista [ 444 ] = 445 443
Lista [ 445 ] = 446 444
Lista [ 446 ] = 466 445 426
Lista [ 447 ] =
Lista [ 448 ] = 468 449
Lista [ 449 ] = 450 448
Lista [ 450 ] = 451 449 430
Lista [ 451 ] = 471 450 431
Lista [ 452 ] =
Lista [ 453 ] =
Lista [ 454 ] = 455 434
Lista [ 455 ] = 456 454
Lista [ 456 ] = 457 455
Lista [ 457 ] = 477 458 456 437
Lista [ 458 ] = 459 457
Lista [ 459 ] = 458
Lista [ 460 ] =
Lista [ 461 ] = 462 441
Lista [ 462 ] = 482 463 461
Lista [ 463 ] = 462 443
Lista [ 464 ] =
Lista [ 465 ] =
Lista [ 466 ] = 467 446
Lista [ 467 ] = 487 468 466
Lista [ 468 ] = 467 448
Lista [ 469 ] =
Lista [ 470 ] =
Lista [ 471 ] = 491 451
Lista [ 472 ] =
Lista [ 473 ] =
Lista [ 474 ] =
Lista [ 475 ] =
Lista [ 476 ] =
Lista [ 477 ] = 497 457
Lista [ 478 ] =
Lista [ 479 ] =
Lista [ 480 ] =
Lista [ 481 ] =
Lista [ 482 ] = 502 462
Lista [ 483 ] =
Lista [ 484 ] =
Lista [ 485 ] =
Lista [ 486 ] =
Lista [ 487 ] = 507 467
Lista [ 488 ] =
Lista [ 489 ] =
Lista [ 490 ] =
Lista [ 491 ] = 511 492 471
Lista [ 492 ] = 512 493 491
Lista [ 493 ] = 494 492
Lista [ 494 ] = 493
Lista [ 495 ] =
Lista [ 496 ] =
Lista [ 497 ] = 517 477
Lista [ 498 ] =
Lista [ 499 ] =
Lista [ 500 ] =
Lista [ 501 ] =
Lista [ 502 ] = 522 482
Lista [ 503 ] =
Lista [ 504 ] =
Lista [ 505 ] = 506
Lista [ 506 ] = 526 507 505
Lista [ 507 ] = 527 506 487
Lista [ 508 ] =
Lista [ 509 ] =
Lista [ 510 ] = 511
Lista [ 511 ] = 531 512 510 491
Lista [ 512 ] = 532 511 492
Lista [ 513 ] =
Lista [ 514 ] =
Lista [ 515 ] =
Lista [ 516 ] =
Lista [ 517 ] = 537 497
Lista [ 518 ] =
Lista [ 519 ] =
Lista [ 520 ] =
Lista [ 521 ] =
Lista [ 522 ] = 542 502
Lista [ 523 ] =
Lista [ 524 ] =
Lista [ 525 ] =
Lista [ 526 ] = 546 527 506
Lista [ 527 ] = 528 526 507
Lista [ 528 ] = 548 527
Lista [ 529 ] =
Lista [ 530 ] =
Lista [ 531 ] = 551 532 511
Lista [ 532 ] = 533 531 512
Lista [ 533 ] = 553 532
Lista [ 534 ] =
Lista [ 535 ] =
Lista [ 536 ] =
Lista [ 537 ] = 557 517
Lista [ 538 ] =
Lista [ 539 ] =
Lista [ 540 ] = 541
Lista [ 541 ] = 542 540
Lista [ 542 ] = 562 543 541 522
Lista [ 543 ] = 544 542
Lista [ 544 ] = 545 543
Lista [ 545 ] = 565 546 544
Lista [ 546 ] = 566 545 526
Lista [ 547 ] =
Lista [ 548 ] = 568 549 528
Lista [ 549 ] = 569 550 548
Lista [ 550 ] = 570 551 549
Lista [ 551 ] = 571 550 531
Lista [ 552 ] =
Lista [ 553 ] = 573 554 533
Lista [ 554 ] = 574 555 553
Lista [ 555 ] = 556 554
Lista [ 556 ] = 557 555
Lista [ 557 ] = 577 558 556 537
Lista [ 558 ] = 559 557
Lista [ 559 ] = 558
Lista [ 560 ] =
Lista [ 561 ] =
Lista [ 562 ] = 582 542
Lista [ 563 ] =
Lista [ 564 ] =
Lista [ 565 ] = 585 566 545
Lista [ 566 ] = 586 565 546
Lista [ 567 ] =
Lista [ 568 ] = 588 569 548
Lista [ 569 ] = 570 568 549
Lista [ 570 ] = 590 571 569 550
Lista [ 571 ] = 591 570 551
Lista [ 572 ] =
Lista [ 573 ] = 593 574 553
Lista [ 574 ] = 573 554
Lista [ 575 ] =
Lista [ 576 ] =
Lista [ 577 ] = 597 557
Lista [ 578 ] =
Lista [ 579 ] =
Lista [ 580 ] =
Lista [ 581 ] =
Lista [ 582 ] = 602 562
Lista [ 583 ] =
Lista [ 584 ] =
Lista [ 585 ] = 586 565
Lista [ 586 ] = 587 585 566
Lista [ 587 ] = 607 588 586
Lista [ 588 ] = 587 568
Lista [ 589 ] =
Lista [ 590 ] = 591 570
Lista [ 591 ] = 592 590 571
Lista [ 592 ] = 612 593 591
Lista [ 593 ] = 592 573
Lista [ 594 ] =
Lista [ 595 ] =
Lista [ 596 ] =
Lista [ 597 ] = 617 577
Lista [ 598 ] =
Lista [ 599 ] =
Lista [ 600 ] =
Lista [ 601 ] =
Lista [ 602 ] = 622 582
Lista [ 603 ] =
Lista [ 604 ] =
Lista [ 605 ] =
Lista [ 606 ] =
Lista [ 607 ] = 627 587
Lista [ 608 ] =
Lista [ 609 ] =
Lista [ 610 ] =
Lista [ 611 ] =
Lista [ 612 ] = 632 592
Lista [ 613 ] =
Lista [ 614 ] =
Lista [ 615 ] =
Lista [ 616 ] =
Lista [ 617 ] = 618 597
Lista [ 618 ] = 638 617
Lista [ 619 ] =
Lista [ 620 ] =
Lista [ 621 ] =
Lista [ 622 ] = 642 602
Lista [ 623 ] =
Lista [ 624 ] =
Lista [ 625 ] =
Lista [ 626 ] =
Lista [ 627 ] = 647 607
Lista [ 628 ] =
Lista [ 629 ] =
Lista [ 630 ] =
Lista [ 631 ] =
Lista [ 632 ] = 652 612
Lista [ 633 ] =
Lista [ 634 ] =
Lista [ 635 ] = 655
Lista [ 636 ] =
Lista [ 637 ] =
Lista [ 638 ] = 658 618
Lista [ 639 ] =
Lista [ 640 ] = 641
Lista [ 641 ] = 642 640
Lista [ 642 ] = 662 643 641 622
Lista [ 643 ] = 644 642
Lista [ 644 ] = 645 643
Lista [ 645 ] = 646 644
Lista [ 646 ] = 647 645
Lista [ 647 ] = 667 648 646 627
Lista [ 648 ] = 649 647
Lista [ 649 ] = 650 648
Lista [ 650 ] = 651 649
Lista [ 651 ] = 652 650
Lista [ 652 ] = 672 653 651 632
Lista [ 653 ] = 654 652
Lista [ 654 ] = 655 653
Lista [ 655 ] = 656 654 635
Lista [ 656 ] = 676 657 655
Lista [ 657 ] = 677 658 656
Lista [ 658 ] = 678 659 657 638
Lista [ 659 ] = 658
Lista [ 660 ] =
Lista [ 661 ] =
Lista [ 662 ] = 682 642
Lista [ 663 ] =
Lista [ 664 ] =
Lista [ 665 ] =
Lista [ 666 ] =
Lista [ 667 ] = 687 647
Lista [ 668 ] =
Lista [ 669 ] =
Lista [ 670 ] =
Lista [ 671 ] =
Lista [ 672 ] = 692 652
Lista [ 673 ] =
Lista [ 674 ] =
Lista [ 675 ] =
Lista [ 676 ] = 677 656
Lista [ 677 ] = 697 678 676 657
Lista [ 678 ] = 698 677 658
Lista [ 679 ] =
Lista [ 680 ] =
Lista [ 681 ] =
Lista [ 682 ] = 702 662
Lista [ 683 ] =
Lista [ 684 ] =
Lista [ 685 ] =
Lista [ 686 ] =
Lista [ 687 ] = 707 667
Lista [ 688 ] =
Lista [ 689 ] =
Lista [ 690 ] =
Lista [ 691 ] =
Lista [ 692 ] = 712 672
Lista [ 693 ] =
Lista [ 694 ] =
Lista [ 695 ] =
Lista [ 696 ] =
Lista [ 697 ] = 717 698 677
Lista [ 698 ] = 697 678
Lista [ 699 ] =
Lista [ 700 ] =
Lista [ 701 ] =
Lista [ 702 ] = 722 682
Lista [ 703 ] =
Lista [ 704 ] =
Lista [ 705 ] =
Lista [ 706 ] =
Lista [ 707 ] = 727 687
Lista [ 708 ] =
Lista [ 709 ] =
Lista [ 710 ] = 711
Lista [ 711 ] = 731 712 710
Lista [ 712 ] = 732 711 692
Lista [ 713 ] =
Lista [ 714 ] =
Lista [ 715 ] = 716
Lista [ 716 ] = 736 717 715
Lista [ 717 ] = 737 716 697
Lista [ 718 ] =
Lista [ 719 ] =
Lista [ 720 ] =
Lista [ 721 ] =
Lista [ 722 ] = 742 702
Lista [ 723 ] =
Lista [ 724 ] =
Lista [ 725 ] =
Lista [ 726 ] =
Lista [ 727 ] = 747 707
Lista [ 728 ] =
Lista [ 729 ] =
Lista [ 730 ] =
Lista [ 731 ] = 751 732 711
Lista [ 732 ] = 733 731 712
Lista [ 733 ] = 753 732
Lista [ 734 ] =
Lista [ 735 ] =
Lista [ 736 ] = 756 737 716
Lista [ 737 ] = 738 736 717
Lista [ 738 ] = 758 737
Lista [ 739 ] =
Lista [ 740 ] = 741
Lista [ 741 ] = 742 740
Lista [ 742 ] = 762 743 741 722
Lista [ 743 ] = 744 742
Lista [ 744 ] = 745 743
Lista [ 745 ] = 746 744
Lista [ 746 ] = 747 745
Lista [ 747 ] = 767 748 746 727
Lista [ 748 ] = 749 747
Lista [ 749 ] = 750 748
Lista [ 750 ] = 770 751 749
Lista [ 751 ] = 771 750 731
Lista [ 752 ] =
Lista [ 753 ] = 773 754 733
Lista [ 754 ] = 774 755 753
Lista [ 755 ] = 775 756 754
Lista [ 756 ] = 776 755 736
Lista [ 757 ] =
Lista [ 758 ] = 778 759 738
Lista [ 759 ] = 779 758
Lista [ 760 ] =
Lista [ 761 ] =
Lista [ 762 ] = 782 742
Lista [ 763 ] =
Lista [ 764 ] =
Lista [ 765 ] =
Lista [ 766 ] =
Lista [ 767 ] = 787 747
Lista [ 768 ] =
Lista [ 769 ] =
Lista [ 770 ] = 790 771 750
Lista [ 771 ] = 791 770 751
Lista [ 772 ] =
Lista [ 773 ] = 793 774 753
Lista [ 774 ] = 775 773 754
Lista [ 775 ] = 795 776 774 755
Lista [ 776 ] = 796 775 756
Lista [ 777 ] =
Lista [ 778 ] = 798 779 758
Lista [ 779 ] = 778 759
Lista [ 780 ] =
Lista [ 781 ] =
Lista [ 782 ] = 762
Lista [ 783 ] =
Lista [ 784 ] =
Lista [ 785 ] =
Lista [ 786 ] =
Lista [ 787 ] = 767
Lista [ 788 ] =
Lista [ 789 ] =
Lista [ 790 ] = 791 770
Lista [ 791 ] = 792 790 771
Lista [ 792 ] = 793 791
Lista [ 793 ] = 792 773
Lista [ 794 ] =
Lista [ 795 ] = 796 775
Lista [ 796 ] = 797 795 776
Lista [ 797 ] = 798 796
Lista [ 798 ] = 797 778
Lista [ 799 ] =
177 256
177->197->217->218->238->239->259->result: 1


����������������
���������������
������������������
����������������
����������������
����������������
���������������
�����������������
�������������A�
��������������+��
��������������++�
�������������++
��������������R��+
����������������
�����������������
����������������
��������������
��������������������
����������������
����������������
����������������
���������������
�����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
������������������
���������������
����������������
����������������
���������������
��������������������
����������������
����������������
����������������
����������������
������������������
����������������
����������������