fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <queue>
 3. #include <vector>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. // find_maximum_matching nájde jedno maximálne párovanie v danom bipartitnom grafe
 7. // "A", "B" sú veľkosti ľavej a pravej partície ("počet chlapcov a dievčat")
 8. // "edge_list" je zoznam dvojíc ("ktoré dvojice sú ochotné spolu tancovať")
 9. // chlapcov aj dievčatá číslujeme od 0
 10.  
 11. vector< pair<int,int> >
 12. find_maximum_matching(
 13. int A,
 14. int B,
 15. const vector< pair<int,int> > &edge_list)
 16. {
 17.  
 18. // pre každé dievča si zapamätáme hrany do 'jej' chlapcov
 19.  
 20. vector< vector<int> > BA;
 21. BA.resize(B);
 22. for (const auto &e : edge_list) BA[ e.second ].push_back( e.first );
 23.  
 24. // pre každého chlapca si budeme updatovať jeho aktuálnu partnerku
 25. // hodnota -1 znamená, že momentálne žiadnu nemá
 26.  
 27. vector<int> match(A,-1);
 28.  
 29. // na začiatku akoby máme všetkých chlapcov a žiadne dievčatá
 30. // postupne po jednom pridávame dievčatá
 31. // z pridaného dievčaťa vždy pustíme BFS ktorým hľadáme zlepšujúcu cestu
 32.  
 33. for (int b=0; b<B; ++b) {
 34.  
 35. // pribudlo dievča číslo b, ideme zistiť, či vieme zlepšiť riešenie
 36.  
 37. // pre každého chlapca si pamätáme, či už bol počas BFS navštívený
 38. // from[a] == -1 : ešte navštívený nebol
 39. // from[a] == a : bol navštívený priamo od dievčaťa b
 40. // from[a] == a2 : bol navštívený tak, že sme od chlapca a2 išli
 41. // k dievčaťu match[a2] a od nej ku chlapcovi a
 42.  
 43. vector<int> from(A,-1);
 44.  
 45. // všetkých chlapcov, ktorí sú ochotní tancovať s dievčaťom b,
 46. // zaradíme do fronty na spracovanie a nastavíme im from[]
 47.  
 48. queue<int> Q;
 49. for (int a : BA[b]) { Q.push(a); from[a]=a; }
 50.  
 51. // kým sa fronta nevyprázdni, prehľadávame
 52.  
 53. while (!Q.empty()) {
 54.  
 55. // vyberieme ďalšieho chlapca na spracovanie
 56. // pozrieme sa, či má v aktuálnom párovaní partnerku
 57.  
 58. int a = Q.front(); Q.pop();
 59.  
 60. if (match[a] == -1) {
 61.  
 62. // tento chlapec nemá partnerku, našli sme teda zlepšujúcu cestu
 63. // upravíme podľa nej párovanie -- "o 1 poposúvame" partnerky
 64.  
 65. while (from[a] != a) {
 66.  
 67. // aktuálny chlapec dostane ako partnerku dievča, z ktorého
 68. // sme doň prišli -- teda doterajšiu partnerku chlapca from[a]
 69.  
 70. match[a] = match[from[a]];
 71.  
 72. // presunieme sa na toho chlapca a úvahu opakujeme, až kým
 73. // neprejdeme celú cestu
 74.  
 75. a = from[a];
 76. }
 77.  
 78. // na konci zlepšujúcej cesty ešte poslednému chlapcovi dáme ako
 79. // novú partnerku práve pribudnuvšie dievča b
 80.  
 81. match[a] = b;
 82.  
 83. // a celé prehľadávanie ukončíme
 84.  
 85. break;
 86.  
 87. } else {
 88.  
 89. // práve spracúvaný chlapec partnerku má, pozrieme sa na ňu
 90. // všetkých ostatných chlapcov, ktorí sú s ňou ochotní tancovať
 91. // a ešte neboli objavení prehľadávaním, zaradíme do fronty
 92. // na spracovanie
 93.  
 94. for (int x : BA[match[a]]) if (from[x]==-1) { Q.push(x); from[x]=a; }
 95. }
 96. }
 97. }
 98.  
 99. // v tomto okamihu máme zostrojené a v poli match[] zapamätané jedno maximálne
 100. // párovanie, prerobíme ho na zoznam hrán a ten vrátime na výstup
 101.  
 102. vector< pair<int,int> > result;
 103. for (int a=0; a<A; ++a) if (match[a] != -1) result.push_back( { a, match[a] } );
 104. return result;
 105. }
 106.  
 107. int main() {
 108. // malý test: 3 chlapci, 3 dievčatá, chlapec 0 tancuje s hociktorou,
 109. // dievča 0 tancuje s hociktorým
 110. // optimálne párovanie je tvorené dvoma dvojicami, napr. 0-2 a 1-0.
 111.  
 112. vector< pair<int,int> > edge_list = { {0,0}, {0,1}, {0,2}, {1,0}, {2,0} };
 113. cout << find_maximum_matching(3, 3, edge_list).size() << endl;
 114. }
Success #stdin #stdout 0s 3460KB
stdin
Standard input is empty
stdout
2