fork(1) download
 1. #define _USE_MATH_DEFINES
 2. #include <iostream>
 3. #include <cmath>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main() {
 7. double ax, ay, az, bx, by, bz, mdla, mdlb, mdlab, ccos, ugl;
 8. int gr = 0,mn=0, sc=0;
 9. cin >> ax >> ay >> az >> bx >> by >> bz;
 10. mdla = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az); //формула длины вектора
 11. mdlb = sqrt(bx*bx + by*by + bz*bz);
 12. mdlab = mdla*mdlb;
 13.  
 14. ccos = (ax*bx + ay*by + az*bz) / mdlab; // формула косинус угла между векторами
 15. ugl = acos(ccos)*180/M_PI;// получим угол по формуле перевода радиан в градусы
 16. gr = (int)ugl;
 17. ugl -= gr;
 18. while (ugl < 0.1)ugl *= 10;
 19.  
 20. mn =(int)( ugl /(1.0/60.0) );
 21. ugl -= mn*(1.0 / 60.0);
 22. while (ugl < 0.1)ugl *= 10;
 23.  
 24. sc = (int)(ugl/(1.0/60));
 25.  
 26. cout << gr << "° " << mn << "' " << sc << "''";
 27. return 0;
 28. }
Success #stdin #stdout 0s 3472KB
stdin
1 61 12 1 11 1
stdout
7° 17' 55''