fork download
 1. #include <cstdio>
 2. #include <algorithm>
 3.  
 4. using namespace std;
 5. #define maxn 100000
 6.  
 7. int n,a[maxn];
 8.  
 9. int hely(int v){// (növő sorrendben) rendezett "a" tömbben megkeresi v (egyik) pozicióját O(log(n)) időben, bináris keresés
 10.  
 11. int p2=1,pos=0,pos2;
 12.  
 13. while(p2<n)p2<<=1;
 14. for(;p2;p2>>=1){
 15. pos2=pos+p2;
 16. if(pos2<n&&a[pos2]<=v)pos=pos2;
 17. }
 18. return pos;
 19. }
 20.  
 21.  
 22. int main(void){
 23.  
 24. int i,index,K,kulonbozo,t,b[maxn],tipus[maxn],szin[maxn],szam[maxn];
 25. long long int ans;// az eredmény >2^32 is lehet!
 26.  
 27. scanf("%d",&n);
 28. for(i=0;i<n;i++){scanf("%d",&a[i]);b[i]=a[i];}
 29.  
 30. sort(a,a+n);// állatok rendezése
 31. K=0;
 32. for(i=0;i<n;i++){
 33. if(i==0||a[i]>a[i-1])K++;// új állatfaj
 34. szin[i]=K-1;// a rendezett sorban ez a (K-1)-dik állatfaj
 35. }
 36. for(i=0;i<n;i++)tipus[i]=szin[hely(b[i])];// az eredeti sorrendben az i-edik állat a tipus[i]-edik állatfaj
 37. for(i=0;i<K;i++)szam[i]=0;// szam[i] majd az i-edik álltfajt számlálja meg
 38.  
 39. ans=0;
 40. index=0;
 41. kulonbozo=0;// i-edik állatig a különböző állatfajok számát "kulonbozo" adja meg
 42. for(i=0;i<n;i++){
 43. t=tipus[i];
 44. if(szam[t]==0)kulonbozo++;// az i-edik új állatfaj
 45. szam[t]++;// a t-edik állatfajból eggyel több van
 46.  
 47. for(;kulonbozo==K;index++){// azt a legnagyobb indexet határozzuk meg, amelyre [index,i] mindegyik állatfajt tartalmazza
 48. // nyilván nagyobb i-hez nagyobb index tartozik
 49. // így ennek a ciklusnak az időgénye összesen O(n) az n értékre.
 50. t=tipus[index];
 51. if(szam[t]==1)break;// t-edik állatfajból 1 van, így őt nem dobhatjuk ki
 52. szam[t]--;
 53. }
 54.  
 55. if(kulonbozo==K)ans+=index+1;// ha volt mindegyik állatfaj, akkor az i-re végződő túrák közül
 56. // [j,i] pontosan akkor lesz jó, ha j<=index, ezek száma index+1
 57. }
 58. printf("%lld\n",ans);
 59.  
 60. return 0;
 61. }
 62.  
Success #stdin #stdout 0s 17888KB
stdin
6
1 2 3 2 1 3
stdout
9