fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <algorithm>
 4. #include <cstdio>
 5. #include <cstdlib>
 6. #define maxn 10001
 7. using namespace std;
 8. vector<int> G[maxn];
 9. int BeFok[maxn];
 10. int van_szulo[maxn],van_gyerek[maxn],szulo[maxn][2];
 11. int n;
 12.  
 13. // mintafeladat megoldását használva
 14. // él: gyerek felé mutat
 15. void Beolvas(){
 16. int m,p,q1,q2;
 17. scanf("%d%d",&n,&m);
 18. for(int i=1;i<=n;i++){BeFok[i]=0;van_szulo[i]=0;van_gyerek[i]=0;}
 19. for (int i=0;i<m;i++){
 20. scanf("%d%d%d",&p,&q1,&q2);
 21. G[q1].push_back(p);
 22. G[q2].push_back(p);
 23. BeFok[p]+=2;
 24. szulo[p][0]=q1;
 25. szulo[p][1]=q2;
 26. van_szulo[p]=1;
 27. van_gyerek[q1]=1;
 28. van_gyerek[q2]=1;
 29. }
 30. }
 31.  
 32. int main(){
 33. Beolvas();
 34. vector<int> nev[n];
 35. int cnt,d,i,j,p,q,si,si0,si1,si2,size,szulo1,szulo2,pos,pos1,pos2,melyseg=0,inv[maxn+1],sol[maxn],meret[maxn+1];
 36. unsigned int bit[32],**os,ans[maxn+1];
 37.  
 38. // topologikus sorrend megkeresése
 39. for (int p=1;p<=n;p++)
 40. if(BeFok[p]==0)
 41. nev[0].push_back(p);
 42.  
 43. while(nev[melyseg].size()>0){
 44. si=nev[melyseg].size();
 45. for(i=0;i<si;i++){
 46. p=nev[melyseg][i];
 47. si2=G[p].size();
 48. for(j=0;j<si2;j++){
 49. q=G[p][j];
 50. BeFok[q]--;
 51. if(BeFok[q]==0)
 52. nev[melyseg+1].push_back(q);
 53. }
 54. }
 55. melyseg++;
 56. }
 57.  
 58. bit[0]=1;for(i=1;i<32;i++)bit[i]=2*bit[i-1];
 59.  
 60. si=(n+32)/32;
 61. os=(unsigned int**)malloc((n+1)*sizeof(unsigned int*));
 62. //for(i=0;i<=n;i++)os[i]=(unsigned int*)malloc(si*sizeof(unsigned int));
 63.  
 64. pos=1;
 65. int elso=n+1;// top. sorrend szerinti első gyerektelen
 66. // triviálsian ettől balra lehetnek csak a gyerektelenek közös ősei
 67.  
 68. // Mindenkinek megkeresem az őseit, topologikus sorrendben veszem a pontokat, így egy pontra ez csak O(n) időbe kerül
 69. // igazából máshogy is O(n) idő lenne, de pont a top. sorrend miatt a szülők ősei ismertek, így lehet "vagyolni", azaz gyorsítani
 70. // az egész algoritmust!
 71. for(d=0;d<melyseg;d++){
 72. size=nev[d].size();
 73. for(i=0;i<size;i++){
 74. p=nev[d][i];
 75. inv[p]=pos;
 76. if(van_gyerek[p]==0&&elso==n+1)elso=pos;
 77.  
 78. if(!van_szulo[p]){meret[pos]=0;}
 79. else{
 80. szulo1=szulo[p][0];pos1=inv[szulo1];si1=meret[pos1];
 81. szulo2=szulo[p][1];pos2=inv[szulo2];si2=meret[pos2];
 82. if(si1>si2){swap(pos1,pos2);swap(si1,si2);}
 83.  
 84. si0=max(si1,si2);
 85. if(pos1<elso)si0=max(si0,pos1);
 86. if(pos2<elso)si0=max(si0,pos2);
 87. meret[pos]=si0;
 88. si=(si0+32)/32;
 89. os[pos]=(unsigned int*)malloc(si*sizeof(unsigned int));
 90.  
 91. si1=(si1+31+(si1>0))/32;si2=(si2+31+(si2>0))/32;
 92.  
 93. for(j=0;j<si1;j++)os[pos][j]=os[pos1][j]|os[pos2][j];
 94. for(j=si1;j<si2;j++)os[pos][j]=os[pos2][j];
 95. for(j=si2;j<si;j++)os[pos][j]=0;
 96. if(pos1<elso)os[pos][pos1>>5]|=bit[pos1&31];
 97. if(pos2<elso)os[pos][pos2>>5]|=bit[pos2&31];
 98. }
 99. pos++;
 100. }
 101. }
 102.  
 103. si=(elso+31)/32;
 104. for(j=0;j<si;j++)ans[j]=0xffffffff;
 105. for(d=0;d<melyseg;d++){
 106. size=nev[d].size();
 107. for(i=0;i<size;i++){
 108. p=nev[d][i];
 109. if(!van_gyerek[p])
 110. {pos=inv[p];
 111. si2=meret[pos];
 112. si2=(si2+31+(si2>0))/32;
 113. for(j=0;j<si2;j++)ans[j]&=os[pos][j];}// nincs gyereke p-nek
 114. }
 115. }
 116.  
 117. cnt=0;
 118. for(i=1;i<=n;i++){
 119. pos=inv[i];
 120. if(pos<elso&&(ans[pos>>5]&bit[pos&31]))sol[cnt++]=i;// az "i" közös ős lesz
 121. }
 122.  
 123. printf("%d\n",cnt);
 124. if(cnt){
 125. for(i=0;i<cnt;i++){printf("%d",sol[i]);if(i<cnt-1)printf(" ");}
 126. printf("\n");
 127. }
 128.  
 129. return 0;
 130. }
 131.  
Success #stdin #stdout 0s 3812KB
stdin
20 13
4 3 8
5 8 9
6 11 12
7 13 15
3 1 16
8 2 17
9 16 10
11 16 10
12 17 10
13 16 14
15 17 14
16 18 19
17 19 20
stdout
5
16 17 18 19 20