fork download
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. #define maxn 200000
 4. #define maxc 1000000000
 5.  
 6. int main(void){
 7.  
 8. int h,i,n,inc,pos,st,en,len;
 9. long long int K[maxn+1],H[maxn+1],S[maxn+1],tmp,ans=-maxc-1,c,c2,cost,opt;
 10.  
 11. scanf("%d",&n);
 12. for(i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&K[i]);
 13. for(i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&H[i]);
 14. for(i=1;i<=n-1;i++)scanf("%lld",&S[i]);
 15.  
 16. for(h=-1;h<=1;h+=2){// Két eset van: vagy az első sziget irányába utazunk (h=-1)
 17. // vagy az utolsó, n-edik sziget irányába (h=1), ez utóbbi eset
 18. // megkapható, ha a szigeteket és költségeket megfordítjuk
 19. if(h==1){// szigetek és költségek "megfordítása"
 20. for(i=1;2*i<=n;i++){tmp=K[i];K[i]=K[n+1-i];K[n+1-i]=tmp;
 21. tmp=H[i];H[i]=H[n+1-i];H[n+1-i]=tmp;}
 22. for(i=1;2*i<=n-1;i++){tmp=S[i];S[i]=S[n-i];S[n-i]=tmp;}}
 23.  
 24. c=0;pos=1;
 25. cost=0;
 26. for(i=1;i<=n;i++){
 27. // c a minimális haszon, ha a k<=i-edik szigetről indulunk és az elsőn állunk meg
 28. // , a k-dik szigetre való utazási költséget nem számítva
 29. // és az ottani kincset sem!
 30. if(i>1){
 31. c2=cost-S[i-1];// itt cost az (i-1)-ről az első szigetre való utazás haszna
 32. if(c2<c){c=c2;pos=i;}
 33. }
 34.  
 35. cost+=K[i];
 36. if(i>1)cost-=S[i-1];
 37. // cost a haszon, ha az i-edik szigetről indulunk, és az elsőn állunk meg,
 38. // az i-edikre való utazási költséget nem számolva
 39.  
 40. opt=cost-c-H[i];// a max. haszon, ha az i-edik szigetről indulunk az első sziget "irányába",
 41. // pos-dik szigeten állunk meg
 42. if(opt>ans){ans=opt;if(h==-1){st=i;en=pos;inc=-1;}
 43. else{st=n+1-i;en=n+1-pos;inc=1;}// szigetek visszafordítása
 44. }
 45. }}
 46.  
 47. printf("%lld\n",ans);
 48. len=st-en;if(len<0)len=-len;
 49. printf("%d",len+1);// len az utazás hossza
 50. for(i=st;;i+=inc){
 51. printf(" %d",i);
 52. if(i==en)break;
 53. }
 54. printf("\n");
 55. return 0;
 56. }
 57.  
Success #stdin #stdout 0s 14888KB
stdin
5
0 10 15 12 1
1 100 200 50 5
50 3 1 15
stdout
14
4 5 4 3 2