fork download
 1. program wielokrotnoscLiczbyN;
 2. {
 3. Suma wielokrotności liczby N w zakresie od x1 do x2 włącznie
 4. https://i...content-available-to-author-only...e.com/Entr8E
 5. }
 6. var
 7. n, x1, x2, liczba, suma: integer; // suma liczb
 8. i: integer; // zmienne pomocnicze
 9.  
 10. begin
 11. read(n, x1, x2);
 12. liczba := x1;
 13. suma := 0;
 14. while (liczba <= x2) do
 15. begin
 16. suma := suma + liczba;
 17. liczba := liczba + n;
 18. end;
 19. writeln(suma);
 20. end.
Success #stdin #stdout 0s 5436KB
stdin
3 6 11
stdout
15