fork download
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main(int argc, const char * argv[]) {
 6.  
 7. int t,n,k;
 8. string tab;
 9. cin>>t;
 10.  
 11. for(int f=0;f<t;f++){
 12.  
 13. cin>>n;
 14. cin>>k;
 15.  
 16.  
 17.  
 18. cin>>tab; //0101000001
 19.  
 20. int aktualnaIloscJedynek=0;
 21. int max_dl=1, poczatek, dl=1, p=0, pierwszJedynka=0;
 22.  
 23. poczatek=p=0;
 24.  
 25. for(int i=0;i<n;i++){
 26.  
 27. if(tab[i]=='0'){ //sprawdza czy jest rowna 0 jak tak to bez lipy przechodzi dalej
 28. dl++;
 29. //cout<<"i: "<<i<<" "<<0<<"dlugosc- "<<dl<<endl;
 30.  
 31.  
 32. if(dl>max_dl){
 33. max_dl=dl;
 34. }
 35.  
 36. }else{
 37.  
 38. if(tab[i]=='1' && aktualnaIloscJedynek<k){ //sprawdza czy jest 1 a jak tak czy ilosc jedynek nie jest wieksza niz k
 39.  
 40.  
 41. if(aktualnaIloscJedynek==0){
 42. pierwszJedynka=i;
 43.  
 44. }
 45.  
 46. dl++;
 47.  
 48. aktualnaIloscJedynek++;
 49.  
 50. if(dl>max_dl){
 51. max_dl=dl;
 52. }
 53.  
 54. }else{
 55. i=pierwszJedynka+1;
 56. aktualnaIloscJedynek=0;
 57. dl=1;
 58. }
 59. }
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65. }
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70. cout<<max_dl<<endl;
 71.  
 72.  
 73.  
 74. }
 75.  
 76.  
 77.  
 78. return 0;
 79. }
 80.  
 81. /*
 82.  10 1
 83.  0101000001
 84.  */
 85.  
Success #stdin #stdout 0s 15240KB
stdin
3
10 1
0101000001
12 2
010110101001
15 3
101000011100100
stdout
7
7
9