fork(1) download
 1. #include <iostream>
 2. #include <queue>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* нахождение пути*/
 6. void find_path(int n, int row, int col, char** lab, int** visited, int** path, queue<int>& plan){
 7. if(!visited[row][col]){
 8. /* проверяем не вышли ли мы за границы лабиринта, есть ли клетка
 9. в массиве посещенных и можно ли через нее пройти*/
 10. if ((row+1) < n && (row+1) >= 0 && !visited[row+1][col] &&
 11. (lab[row+1][col] == '.' || lab[row+1][col] == 'X')) {
 12. path[row+1][col] = path[row][col] + 1;
 13. plan.push(row+1);
 14. plan.push(col);
 15. }
 16. if((row-1) < n && (row-1) >= 0 && !visited[row-1][col] &&
 17. (lab[row-1][col] == '.' || lab[row-1][col] == 'X')) {
 18. path[row-1][col] = path[row][col] + 1;
 19. plan.push(row-1);
 20. plan.push(col);
 21. }
 22. if((col + 1) < n && (col + 1) >= 0 && !visited[row][col+1] &&
 23. (lab[row][col+1] == '.' || lab[row][col+1] == 'X')) {
 24. path[row][col+1] = path[row][col] + 1;
 25. plan.push(row);
 26. plan.push(col+1);
 27. }
 28. if((col - 1) < n && (col - 1) >= 0 && !visited[row][col-1] &&
 29. (lab[row][col-1] == '.' || lab[row][col-1] == 'X')) {
 30. path[row][col-1] = path[row][col] + 1;
 31. plan.push(row);
 32. plan.push(col-1);
 33. }
 34. visited[row][col] = 1; /* отмечаем клетку в которой побывали */
 35. }
 36. }
 37.  
 38. int main() {
 39. int n, x_start, y_start, x_end, y_end, x, y;
 40. queue <int> plan;
 41. cin >> n;
 42. char** lab = new char* [n];
 43. int** visited = new int * [n];
 44. int** path = new int * [n];
 45. for(int i=0; i<n; i++){
 46. lab[i] = new char [n]; /* массив для хранения лабиринта */
 47. visited[i] = new int [n]; /* массив для хранения информации о посещении клеток*/
 48. path[i] = new int [n]; /* массив для хранения найденных путей */
 49. for(int j=0; j<n; j++){
 50. visited[i][j] = 0;
 51. path[i][j] = -1;
 52. cin >> lab[i][j];
 53. if (lab[i][j] == '@') { /* находим начало пути*/
 54. x_start = i;
 55. y_start = j;
 56. plan.push(i); /* заносим начальную клетку */
 57. plan.push(j); /* в план посещения */
 58. path[i][j] = 1;
 59. }
 60. else if (lab[i][j] == 'X') { /* находим конечную точку */
 61. x_end = i;
 62. y_end = j;
 63. }
 64. }
 65. }
 66. while(!plan.empty()){ /* пока очередь посещения клеток непустая*/
 67. x=plan.front();
 68. plan.pop();
 69. y=plan.front();
 70. plan.pop();
 71. find_path(n, x, y, lab, visited, path, plan); /* продолжаем поиск пути*/
 72. }
 73. if(!visited[x_end][y_end]){
 74. cout << "N" << endl;
 75. }
 76. else {
 77. cout << "Y" << endl;
 78. x = x_end;
 79. y = y_end;
 80. lab[x][y] = '+';
 81. while (path[x][y] != 2) { /* восстановление пути*/
 82. if ((x-1) >= 0 && (x-1) < n && (path[x-1][y] == path[x][y] - 1)) {
 83. x = x-1;
 84. lab[x][y] = '+';
 85. }
 86. else if ((x+1) >= 0 && (x+1) < n && (path[x+1][y] == path[x][y] - 1)) {
 87. x = x+1;
 88. lab[x][y] = '+';
 89. }
 90. else if ((y-1) >= 0 && (y-1) < n && (path[x][y-1] == path[x][y] - 1)) {
 91. y = y-1;
 92. lab[x][y] = '+';
 93. }
 94. else if ((y+1) >= 0 && (y+1) < n && (path[x][y+1] == path[x][y] - 1)) {
 95. y = y+1;
 96. lab[x][y] = '+';
 97. }
 98. }
 99. for (int i = 0; i < n; i++) {
 100. for (int j = 0; j < n; j++) {
 101. cout << lab[i][j];
 102. }
 103. cout << endl;
 104. }
 105. }
 106. return 0;
 107. }
Success #stdin #stdout 0s 3468KB
stdin
5
...X.
.....
O.OOO
.....
....@
stdout
Y
...+.
.+++.
O+OOO
.+...
.+++@