fork(2) download
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. using namespace std;
 4. char m_na_d(char literka){
 5. if(literka>95){
 6. return (char)(literka-32);
 7. }
 8. return literka;
 9. }
 10. string zamiana (string wyraz){
 11. int ile;
 12. int ile_zostalo,i=0;
 13. int dlugosc=wyraz.length();;
 14. ile=dlugosc;
 15. while(ile>0){
 16. ile--;
 17. /*if(ile==0){
 18.   wyraz[ile]=m_na_d(wyraz[ile]);
 19.  
 20.   }*/
 21. if(wyraz[ile]==' '){
 22.  
 23. wyraz[ile]=m_na_d(wyraz[ile+1]);
 24. dlugosc--;
 25. ile_zostalo=dlugosc-ile;
 26. i=ile;
 27. while(ile_zostalo--){
 28. i++;
 29. wyraz[i]=wyraz[i+1];
 30. }
 31. }
 32. }
 33. return wyraz;
 34. }
 35. int main()
 36. {
 37.  
 38. string wyraz;
 39. getline(cin,wyraz);
 40. cout<<zamiana(wyraz)<<endl;
 41.  
 42.  
 43. return 0;
 44. }
 45.  
Success #stdin #stdout 0s 16056KB
stdin
a teraz cos  z male litery
stdout
aTerazCosZMaleLitery