fork(2) download
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. int g,l,k,piatki,roznica,zera,postep;
 4. string cyfra;
 5. bool wysw=true,roznspada=false,roznrosnie=false;
 6. int main()
 7. {
 8. cin>>cyfra>>k;
 9. piatki=0,zera=0,l=cyfra.length();
 10. if (l+1<=k)
 11. {
 12. for(int c=0;c<=k-1;c++) cout<<"5";
 13. cout<<'\n';
 14. }
 15. else if (l==k)
 16. {
 17. for(int a=0;a<=l-1;a++)
 18. {
 19. if (cyfra[a]<='4')
 20. {
 21. for(int b=0;b<=k-1;b++) cout<<"5";
 22. cout<<'\n';
 23. a=l+1;
 24. }
 25. else if (cyfra[a]>='6')
 26. {
 27. cout<<"1";
 28. for(int d=0;d<=k-1;d++) cout<<"5";
 29. cout<<'\n';
 30. a=l+1;
 31. }
 32. else if (cyfra[a]=='5')
 33. {
 34. piatki++;
 35. if(piatki==l)
 36. {
 37. cout<<"1";
 38. for(int e=0;e<=k-1;e++) cout<<"5";
 39. cout<<'\n';
 40. a=l+1;
 41. }
 42. }
 43. }
 44. }
 45. else
 46. {
 47. for(int f=0;f<=l-1;f++)
 48. {
 49. if(cyfra[f]=='5') piatki++;
 50. }
 51. roznica=piatki-k;
 52. if (l>=2&&roznica==0&&cyfra[l-1]=='5'&&cyfra[l-2]=='4') cyfra[l-1]='0',cyfra[l-2]='5',cout<<cyfra<<'\n';
 53. else if (piatki>=k&&cyfra[l-1]<='3') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 54. else if (piatki+1>=k&&cyfra[l-1]=='4') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 55. else if (piatki>=k&&cyfra[l-1]<='8'&&cyfra[l-1]>='6') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 56. else if (roznica>=1&&cyfra[l-1]!='9') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 57. else if (roznica>=0&&cyfra[l-1]!='9'&&cyfra[l-1]!='5') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 58. else
 59. {
 60. for(g=l-1;g>=0;g--)
 61. {
 62. roznspada=false,roznrosnie=false;
 63. if(cyfra[g]<='4')
 64. {
 65. cyfra[g]='5',roznica++;
 66. if (roznica>=0) g=-1,cout<<cyfra<<'\n';
 67. }
 68. else if(cyfra[g]>='6')
 69. {
 70. cyfra[g-1]++;
 71. if (cyfra[g-1]=='6') roznica--,roznspada=true;
 72. if (cyfra[g-1]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 73. if (roznica>=0&&wysw==true)
 74. {
 75. if(cyfra[g-1]==':')
 76. {
 77. cyfra[g-1]='0';
 78. cyfra[g-2]++;
 79. if(cyfra[g-2]=='6') roznica--,roznspada=true;
 80. if(cyfra[g-2]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 81. for(int h=2;h<=999;h++)
 82. {
 83. if(cyfra[g-h]==':')
 84. {
 85. cyfra[g-h]='0';
 86. cyfra[g-h-1]++;
 87. if(cyfra[g-h-1]=='6') roznica--,roznspada=true;
 88. if(cyfra[g-h-1]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 89. }
 90. else h=1000;
 91. }
 92. }
 93. cyfra[g]='0';
 94. if(roznspada==false)
 95. {
 96. g=-1;
 97. if(cyfra[0]=='0'||cyfra[0]==':') cout<<"1";
 98. if(cyfra[0]==':') cyfra[0]='0';
 99. if(roznrosnie==true)
 100. {
 101. for(int j=l-1;j>=0;j--)
 102. {
 103. if(cyfra[j]!='5') cyfra[j+1]='0',j=-1;
 104. }
 105. }
 106. cout<<cyfra<<'\n';
 107. wysw=false;
 108. }
 109. }
 110. cyfra[g]='5',roznica++;
 111. roznspada=false,roznrosnie=false;
 112. if (roznica>=0&&wysw==true)
 113. {
 114. if(cyfra[g-1]==':')
 115. {
 116. cyfra[g-1]='0';
 117. cyfra[g-2]++;
 118. if(cyfra[g-2]=='6') roznica--,roznspada=true;
 119. if(cyfra[g-2]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 120. for(int h=2;h<=999;h++)
 121. {
 122. if(cyfra[g-h]==':')
 123. {
 124. cyfra[g-h]='0';
 125. cyfra[g-h-1]++;
 126. if(cyfra[g-h-1]=='6') roznica--,roznspada=true;
 127. if(cyfra[g-h-1]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 128. }
 129. else h=1000;
 130. }
 131. }
 132. if(roznspada==false)
 133. {
 134. g=-1;
 135. if(cyfra[0]=='0'||cyfra[0]==':') cout<<"1";
 136. if(cyfra[0]==':') cyfra[0]='0';
 137. if(roznrosnie==true)
 138. {
 139. for(int j=l-1;j>=0;j--)
 140. {
 141. if(cyfra[j]!='5') cyfra[j+1]='0',j=-1;
 142. }
 143. }
 144. cout<<cyfra<<'\n';
 145. wysw=false;
 146. }
 147. }
 148. }
 149. }
 150. }
 151. }
 152. return 0;
 153. }
Success #stdin #stdout 0s 15232KB
stdin
555499955 5
stdout
555500005