fork(2) download
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring>
 3. #include <string>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main() {
 8. int t,i,d,w=1,p,q;
 9. string a,b;
 10. cin>>t;
 11. while(t--) {
 12. cin>>a>>b;
 13. p=a.length();
 14. q=b.length();
 15. if(q>p) {
 16. cout<<"Nie\n";
 17. } else if(q==p) {
 18. if(a==b) cout<<"Tak\n";
 19. else cout<<"Nie\n";
 20. } else {
 21. for(i=0;i<q;i++) {
 22. d=a.find(b[i]);
 23. if(d==string::npos) {
 24. w=0;break;
 25. } else {
 26. a.erase(0,d+1);
 27. }
 28. }
 29. if(w==0) cout<<"Nie\n";
 30. else cout<<"Tak\n";
 31. }
 32. }
 33. return 0;
 34. }
 35.  
Success #stdin #stdout 0s 4768KB
stdin
4
ALGOLIGA GOLA
LATWEZADANIE LATANIE
SSAK KAS
ALAMA ALAMAKOTA
stdout
Tak
Tak
Nie
Nie