fork(2) download
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3.  
 4. class Friend
 5. {
 6. private readonly int indexInSet;
 7. private int di;
 8.  
 9. public int Iset { get => indexInSet; }
 10. public int Di { get => di; set => di = value; }
 11.  
 12. public Friend(int i)
 13. {
 14. this.indexInSet = i;
 15. }
 16. public Friend(int i, int Di)
 17. {
 18. this.indexInSet = i;
 19. this.Di = Di;
 20. }
 21. }
 22.  
 23. class Program
 24. {
 25. static int goal;
 26. static int friends;
 27. static List<Friend> toConvinceList;
 28. static List<Friend> conditionFriendsList;
 29. static int minDi;
 30.  
 31. private static void ReadSet()
 32. {
 33. string[] friendsAndGoal = Console.ReadLine().Split(' ');
 34. friends = int.Parse(friendsAndGoal[0]);
 35. goal = int.Parse(friendsAndGoal[1]);
 36.  
 37. string[] zestawString = Console.ReadLine().Split(' ');
 38. int[] set = Array.ConvertAll(zestawString, int.Parse);
 39.  
 40. minDi = Int32.MaxValue;
 41. toConvinceList = new List<Friend>();
 42. conditionFriendsList = new List<Friend>();
 43.  
 44. SeperateSetToLists(ref set);
 45. Console.WriteLine(CountHowManyMustBeConvinced(ref toConvinceList, ref conditionFriendsList));
 46. }
 47.  
 48. private static void SeperateSetToLists(ref int[] set)
 49. {
 50. for (int i = 0; i < friends; i++)
 51. {
 52. if (set[i] >= i + 1)
 53. { //Di zbyt wysokie aby wplacili bez przekonywania
 54. toConvinceList.Add(new Friend(i));
 55. }
 56. else
 57. { //warunkowo moga wplacic
 58. conditionFriendsList.Add(new Friend(i, set[i]));
 59. if (set[i] < minDi)
 60. {
 61. minDi = set[i];
 62. }
 63. }
 64. }
 65. if (minDi == Int32.MaxValue)
 66. {
 67. minDi = 0;
 68. }
 69. }
 70. private static int CountHowManyMustBeConvinced(ref List<Friend> toConvinceList, ref List<Friend> conditionFriendsList)
 71. {
 72. int conditionFriendsCounted = conditionFriendsList.Count;
 73. int convince;
 74.  
 75. //ilu wstepnie nalezy przekonac sprawdzajac ilu znajomych jest skora wplacic
 76. if ((goal - conditionFriendsCounted) > 0)
 77. {
 78. convince = goal - conditionFriendsCounted;
 79. if (convince == goal)
 80. {
 81. return goal;
 82. }
 83. }
 84. else
 85. convince = 0;
 86.  
 87. //jakie jest najmniejsze Di w stosunku do tego ilu chcemy przekonac
 88. if (minDi > convince)
 89. {
 90. if (goal <= minDi)
 91. {
 92. return goal; //minimalne Di jest za duze, aby znajomi zaczeli wplacac oraz cel jest osiagalny samym wstepnym przekonaniem.
 93. }
 94. else
 95. {
 96. convince = minDi;
 97. }
 98. }
 99.  
 100. //liczenie przekonanych;
 101. int toConvinceListCounted = toConvinceList.Count;
 102. int beginIndex = 0;
 103. int sum = 0;
 104.  
 105. if (convince > 0)
 106. {
 107. beginIndex = SearchIndexWithNearestGreaterValue(toConvinceList[convince - 1].Iset, ref conditionFriendsList);
 108. sum = toConvinceList[convince - 1].Iset + 1;
 109. }
 110.  
 111. do
 112. {
 113. for (int i = beginIndex; i < conditionFriendsCounted; i++)
 114. {
 115. if (sum >= conditionFriendsList[i].Di) {sum++;}
 116. }
 117. if (GoalAchieved(goal, sum)){return convince;}
 118. beginIndex = SearchIndexWithNearestGreaterValue(toConvinceList[++convince - 1].Iset, ref conditionFriendsList);
 119. sum = toConvinceList[convince - 1].Iset + 1;
 120. } while (true);
 121. }
 122.  
 123. private static int SearchIndexWithNearestGreaterValue(int index, ref List<Friend> list)
 124. {
 125. int min = 0;
 126. int max = list.Count - 1;
 127. int mid = max / 2;
 128. int loopCountTarget = ((int)Math.Round(Math.Log(Convert.ToDouble(max), 2), 0)) + 1;
 129. int result = max + 1;
 130.  
 131. for (; loopCountTarget > 0; loopCountTarget--)
 132. {
 133. if (list[mid].Iset > index)
 134. {
 135. result = mid;
 136. max = mid;
 137. mid = (max - (max - min)) / 2;
 138. }
 139. else
 140. {
 141. min = mid;
 142. mid = min + (max - min) / 2;
 143. }
 144. }
 145.  
 146. return result;
 147. }
 148. private static bool GoalAchieved(int goal, int sum)
 149. {
 150. return goal <= sum ? true : false;
 151. }
 152.  
 153.  
 154. static void Main()
 155. {
 156. int countedSets = int.Parse(Console.ReadLine());
 157. while (countedSets-- > 0)
 158. {
 159. ReadSet();
 160. }
 161. //Console.ReadLine(); //break
 162. }
 163.  
 164. }
Success #stdin #stdout 0.02s 16696KB
stdin
4
8 5
10 5 1 4 2 3 10 4
5 5
3 3 3 3 3
5 2
6 2 5 3 4
5 5
1 2 3 4 5
stdout
1
3
2
5