fork download
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. struct LiczbaZespolona {
 6. double re;
 7. double im;
 8. };
 9.  
 10. struct Wektor {
 11. LiczbaZespolona x;
 12. LiczbaZespolona y;
 13. };
 14.  
 15. ostream & operator << (ostream & output, const LiczbaZespolona & Zesp ) {
 16.  
 17. output <<"("<<Zesp.re<<showpos<<Zesp.im<<noshowpos<<"i)";
 18.  
 19. return output;
 20. }
 21.  
 22. ostream & operator << ( ostream & wyjscie , const Wektor & V){ // wysw wektor zespolony 2x1
 23.  
 24. wyjscie << "( "<< V.x<<", "<<V.y<<" )"<<endl;
 25.  
 26. return wyjscie;}
 27.  
 28.  
 29. //... dalej w programie
 30.  
 31.  
 32. void Test(){
 33.  
 34. Wektor V; // powiedzmy ze ręcznie przypiszę wartosci
 35. V.x.re=7;
 36. V.x.im=8;
 37. V.y.re=3;
 38. V.y.im=12;
 39.  
 40.  
 41. cout << V<<endl; // chce wyswietlic ladnie wektor
 42. }
 43.  
 44. int main() {
 45. Test();
 46.  
 47. return 0;
 48. }
Success #stdin #stdout 0s 2852KB
stdin
Standard input is empty
stdout
( (7+8i), (3+12i) )