fork download
 1. section .data
 2. addr1 db 0 ; Адреса для збереження результату
 3.  
 4. section .text
 5. global _start
 6.  
 7. _start:
 8. ; Завантаження значення з регістру AL
 9. mov al, 0x55
 10.  
 11. ; Завантаження значення з регістру DL
 12. mov dl, 0xAA
 13.  
 14. ; Виконання логічної операції ВИКЛЮЧАЛЬНЕ АБО (XOR)
 15. xor al, dl
 16.  
 17. ; Перевірка прапорця Z (нульового прапорця)
 18. jnz result_not_zero
 19.  
 20. ; Якщо прапорець Z встановлений, то записати 1FH
 21. mov byte [addr1], 0x1F
 22. jmp end_program
 23.  
 24. result_not_zero:
 25. ; Якщо прапорець Z не встановлений, то зберегти результат в пам'яті за адресою addr1
 26. mov [addr1], al
 27.  
 28. end_program:
 29. ; Завершення програми
 30. mov eax, 1 ; Код для системного виклику exit
 31. xor ebx, ebx ; Код завершення 0
 32. int 0x80 ; Виклик системного виклику
 33.  
Success #stdin #stdout 0s 5304KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty