fork(1) download
 1. import sys
 2.  
 3. odp_arr = []
 4.  
 5. for x in sys.stdin:
 6. zmienna = x.split()
 7.  
 8. for y in range(len(zmienna)):
 9. if y == 0:
 10. if x[0] == " ":
 11. litera = zmienna[y][0].upper()
 12. reszta = zmienna[y][1:]
 13. zmienna[y] = litera + reszta
 14. else:
 15. z = 1
 16. else:
 17. litera = zmienna[y][0].upper()
 18. reszta = zmienna[y][1:]
 19. zmienna[y] = litera + reszta
 20.  
 21. odp_arr.append(zmienna)
 22.  
 23. if x[len(x) - 2] == ".":
 24. break
 25.  
 26. for x in range(len(odp_arr)):
 27. odp = ""
 28.  
 29. for y in odp_arr[x]:
 30. odp += y
 31.  
 32. print(odp)
 33.  
Success #stdin #stdout 0.02s 9072KB
stdin
ala ma kota
Ala ma kota
 ala ma kota
ALA  MAA KOTA.
stdout
alaMaKota
AlaMaKota
AlaMaKota
ALAMAAKOTA.