fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <cstdlib>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int szukaj (double T[], int lewy, int prawy, double szukana)
 8. {
 9. if(lewy<=prawy)
 10. {
 11. int srodek=(lewy+prawy)/2;
 12. if(T[srodek]==szukana) return srodek;
 13. if(T[srodek]<szukana) return szukaj(T, srodek+1, prawy, szukana);
 14. return szukaj(T,lewy,srodek-1,szukana);
 15. }
 16. return -1;
 17. }
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23. int main()
 24. {
 25. srand(time(NULL));
 26.  
 27. double x;
 28. cout<<"jakiej liczby szukac?";
 29. cin>>x;
 30. int lew, praw;
 31.  
 32. double tab[100];
 33.  
 34. for (int i=0; i<100; i++)
 35. {
 36. tab[i]+=rand()%(100+1);
 37. }
 38.  
 39. for (int i=0; i<100; i++)
 40. {
 41. cout<<tab[i]<<" ";
 42. }
 43.  
 44. cout<<endl<<szukaj(tab,lew,praw,x);
 45.  
 46.  
 47.  
 48. return 0;
 49. }
Success #stdin #stdout 0s 16064KB
stdin
4
stdout
jakiej liczby szukac?7 31 86 12 82 38 38 41 94 23 32 81 52 92 97 1 49 21 73 28 88 45 13 69 69 72 16 81 35 75 52 42 72 3 21 19 41 59 60 1 49 93 82 67 -nan -nan 68 65 31 40 93 86 52 73 54 20 10 36 67 45 77 85 -nan -nan 88 74 68 96 100 28 63 48 87 10 81 2 54 49 67 52 55 25 37 6 98 91 94 7 93 60 18 70 11 72 18 99 11 86 60 77 
-1