fork(5) download
 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. class PieczatkiDzieci {
 4. public static void main(String[] args) {
 5. Scanner in = new Scanner(System.in);
 6.  
 7. long l = in.nextLong() + 1;//zwieksza liczbe o 1 zeby nie skonczyc programu na zadanej liczbie, tylko wiekszej
 8. String s = "" + l;
 9. char[] cTab = s.toCharArray();
 10. int k = in.nextInt(); //ile 5 ma byc w liczbie
 11. boolean found = false; //czy znaleziono odpowiednia ilosc '5'
 12. char c = '5';
 13. int counter = 1;
 14. int position;
 15.  
 16. do {
 17. found = countFives(cTab, k, c);
 18. position = cTab.length - counter;
 19. try {
 20. if (cTab[position] != c) { //jesli cyfra jest inna niz 5
 21. if (cTab[position] < c) {//jesli cyfra jest mniejsza niz 5 to po prostu ja zmieni na 5
 22. cTab[position] = c;
 23. } else if (cTab[position] == c) {
 24. counter++;
 25. continue;
 26. }else { //jesli cyfra jest wieksza niz 5
 27. cTab[position] = c;
 28. cTab = increaseByOne(cTab, position);
 29. }
 30. }
 31. }catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { //jesli liczba jest za krotka zostatnie dodana kolejna 5
 32. if (!found) {
 33. cTab = addOne(cTab);
 34. if (found) break;
 35. else continue;
 36. }
 37. }
 38. counter++;
 39.  
 40. }while (!found);//while
 41.  
 42. }
 43.  
 44. private static char[] addOne(char[] cTab) {
 45. String s = new String(cTab);
 46. s = "1" + s;
 47. return s.toCharArray();
 48. }
 49.  
 50. private static char[] increaseByOne(char[] cTab, int position) {
 51. String stringNumber = new String(cTab);
 52. int amount = cTab.length - position; // oblicza ile piatek jest juz na koncu liczby
 53. long longNumber;
 54. try { //jesli sie wpisze same 5 to zostaja obciete i program nie moze podstawic pustego stringa jako liczby
 55. longNumber = Long.parseLong(stringNumber.substring(0, position)) + 1; //obcina liczbe przed '5' i dodaje jeden
 56. }catch (NumberFormatException e) {
 57. longNumber = 1;
 58. }
 59. stringNumber = "" + longNumber;
 60.  
 61. for(int i = 0; i < amount; i++) {
 62. stringNumber = stringNumber + "5";
 63. }
 64.  
 65. cTab = stringNumber.toCharArray();
 66. return cTab;
 67. }
 68.  
 69. private static boolean countFives(char[] cTab, int k, char c) {
 70. int counter = 0;
 71. for (char character : cTab) {
 72. if (character == c) counter++;
 73. }
 74.  
 75. if(counter >= k) {
 76. System.out.println(cTab);
 77. return true;
 78. }
 79. else return false;
 80. }
 81. }
Success #stdin #stdout 0.06s 4386816KB
stdin
595 2
stdout
655