fork(2) download
 1. #include <iostream>
 2. #include<cstdio>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main() {
 6.  
 7. std::cout.sync_with_stdio(false);
 8. int zestawy;
 9. cin>>zestawy;
 10. while(zestawy--) {
 11. string element;
 12. string linijka="";
 13. int licznikMnozen = 0;
 14. bool czyMnozenie=false, czyDodawanie = false, petla=true;
 15. cin>>element;
 16. int i=0;
 17. while (element != "=") {
 18. if (element != "+" && element != "-" && element != "*") {
 19. if (element == "0") {
 20. linijka += '2';
 21. } else if (element[element.length()-1] % 2 == 0) {
 22. linijka += '0';
 23. } else {
 24. linijka += '1';
 25. }
 26. } if (element == "+") {
 27. linijka += '+';
 28. } else if (element == "-") {
 29. linijka += '-';
 30. } else if (element == "*"){
 31. linijka += '*';
 32. }
 33. if (linijka[i]=='*') {
 34. czyMnozenie=true;
 35. } else if (linijka[i] != '*' && linijka[i] != '+' && linijka[i] != '-' && czyMnozenie) {
 36. if (linijka[i-2]=='2' || linijka[i]=='2') {
 37. linijka[i-2]='2';
 38. linijka.erase(i - 1, 2);
 39. } else if (linijka[i-2]=='0' || linijka[i]=='0') {
 40. linijka[i-2]='0';
 41. linijka.erase(i - 1, 2);
 42. } else if (linijka[i-2]=='1') {
 43. linijka[i-2]='1';
 44. linijka.erase(i - 1, 2);
 45. }
 46. czyMnozenie = false;
 47. i -= 2;
 48. } else if ((linijka[i] == '+' || linijka[i] == '-') && i>1) {
 49.  
 50. if (linijka[i-3]=='2') {
 51. linijka[i-3]=linijka[i-1];
 52. linijka.erase(i - 2, 2);
 53. } else if (linijka[i-1]=='2') {
 54. linijka.erase(i - 2, 2);
 55. } else if (linijka[i-3]==linijka[i-1]) {
 56. linijka[i-3]='0';
 57. linijka.erase(i - 2, 2);
 58. } else {
 59. linijka[i-3]='1';
 60. linijka.erase(i - 2, 2);
 61. }
 62. czyDodawanie=false;
 63. i -= 2;
 64. }
 65. i++;
 66. cin>>element;
 67. }
 68. //cout<<i<<" TO JEST I"<<endl;
 69. //cout<<linijka<<endl;
 70. if (linijka.length()>1) {
 71.  
 72. if ((linijka[i-2]!='-') || (linijka[i-2]!='+')) {
 73. if (linijka[i-3]=='2') {
 74. linijka[i-3]=linijka[i-1];
 75. linijka.erase(i - 2, 2);
 76. } else if (linijka[i-1]=='2') {
 77. linijka.erase(i - 2, 2);
 78. } else if (linijka[i-3]==linijka[i-1]) {
 79. linijka[i-3]='0';
 80. linijka.erase(i - 2, 2);
 81. } else {
 82. linijka[i-3]='1';
 83. linijka.erase(i-2, 2);
 84. }
 85. }
 86. }
 87. // cout<<linijka<<endl;
 88. if (linijka=="2" || linijka == "0") {
 89. cout<<"TAK\n";
 90. } else if (linijka=="1") {
 91. cout<<"NIE\n";
 92. }
 93. }
 94. return 0;
 95. }
 96.  
Success #stdin #stdout 0s 3456KB
stdin
3
7 + 8 * 3 + 9 - 1 =
4 * 5 - 9 - 1 =
2 * 2 * 2 =
stdout
NIE
TAK
TAK