fork download
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. struct LiczbaZespolona {
 6. double re;
 7. double im;
 8. };
 9.  
 10. struct Wektor {
 11. LiczbaZespolona x;
 12. LiczbaZespolona y;
 13. };
 14.  
 15. ostream &operator<<(ostream &wyjscie, const LiczbaZespolona &Zesp) {
 16. wyjscie << "(" << Zesp.re << showpos << Zesp.im << noshowpos << "i)";
 17.  
 18. return wyjscie;
 19. }
 20.  
 21. ostream &operator<<(ostream &wyjscie, const Wektor &V) {
 22. // Od razu widac, ze cos jest nie tak:
 23. // wyjscie << "( " < V.x << ", " << V.y << " )";
 24. wyjscie << "( " << V.x << ", " << V.y << " )";
 25.  
 26. return wyjscie;
 27. }
 28.  
 29. void Test(){
 30. // W C++11 na pewno można tak:
 31. Wektor V = { {7, 8}, {4, 12} };
 32.  
 33. cout << V << '\n';
 34. }
 35.  
 36. int main() {
 37. Test();
 38.  
 39. return 0;
 40. }
Success #stdin #stdout 0s 2852KB
stdin
Standard input is empty
stdout
( (7+8i), (4+12i) )