fork download
  1. #!perl -p
  2. s/vi /vka /;s/ve/va/g;s/en/an/;s/vi/voi/;s/ov/1&34960>>$.?jalk:jal/eg;s/ii/ihi/;s/loia/lkoje/;s/oia/oja/
  3.  
Success #stdin #stdout 0s 6044KB
stdin
ovi : ovet
oven : ovien
oven : ovet
ovea : ovia
ovessa : ovissa
ovesta : ovista
oveen : oviin
ovella : ovilla
ovelta : ovilta
ovelle : oville
ovena : ovina
oveksi : oviksi
ovin
ovetta : ovitta
ovine
stdout
jalka : jalat
jalan : jalkojen
jalan : jalat
jalkaa : jalkoja
jalassa : jaloissa
jalasta : jaloista
jalkaan : jalkoihin
jalalla : jaloilla
jalalta : jaloilta
jalalle : jaloille
jalkana : jalkoina
jalaksi : jaloiksi
jaloin
jalatta : jaloitta
jalkoine