fork download
  1. # Definiowanie i wywoływanie elementów listy
  2. t = [1 , 12, -3, 8]
  3.  
  4. print(t[0]) # 1
  5. print(t[1]) # 12
  6. print(t[2]) # -3
  7. print(t[3]) # 8
Success #stdin #stdout 0.03s 9040KB
stdin
Standard input is empty
stdout
1
12
-3
8